logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (MOPS Wrocław).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka miejska, której zadaniem jest pomaganie mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wspieramy przede wszystkim osoby w złej sytuacji finansowej (ubogie), bezdomne, bez pracy, z niepełnosprawnością i ciężko chore, oraz osoby nieradzące sobie w życiu codziennym. Pomocą obejmujemy także osoby doznające przemocy domowej, osoby nieradzące sobie z wychowywaniem dzieci, rodziny wielodzietne i dzieci nie mające rodziców. Współpracujemy z różnymi organizacjami, którym zlecamy zadania z zakresu pomocy mieszkańcom.

Udzielamy różnego rodzaju wsparcia:

Pomoc pieniężna, czyli różnego rodzaju zasiłki przyznawane na określone potrzeby, jednorazowo lub na dłużej, np. dodatek mieszkaniowy czy zasiłek pielęgnacyjny lub stały

Prowadzimy pracę socjalną – nasi pracownicy udzielają rad i wskazówek osobom, które mają trudności w życiu, zachęcają do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, pomagają w formalnościach urzędowych, planowaniu zadań i poszukiwaniu pracy

Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami: korzystając ze środków PFRON dofinansowujemy sprzęt, np. wózki inwalidzkie, wydajemy dokumenty takie jak orzeczenia o niepełnosprawności i karty parkingowe, udostępniamy usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, finansujemy specjalistyczne zajęcia i warsztaty

Wspieramy osoby doznające przemocy domowej: prowadzimy całodobowy telefon zaufania, akcje informacyjne oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą znaleźć m.in. schronienie, wsparcie psychologiczne i prawne

Wspieramy ofiary przemocy domowej: prowadzimy całodobowy telefon zaufania, akcje informacyjne oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą znaleźć m.in. schronienie, wsparcie psychologiczne i prawne

Prowadzimy bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne

Wspieramy rodziny, także rodziny wielodzietne: prowadzimy specjalne programy: 2+3 i jeszcze więcej i Karta Dużej Rodziny, przyznajemy świadczenia pieniężne, takie jak 500+, 300+ czy becikowe

Zajmujemy się pomocą instytucjonalną dla dzieci, seniorów i osób niesamodzielnych. Nadzorujemy m.in. rodzinne domy dziecka i inne instytucje wychowujące dzieci, osoby potrzebujące kierujemy do domów pomocy społecznej

Więcej informacji o rodzajach wsparcia znajdują się w zakładkach FORMY POMOCY i PROJEKTY I PROGRAMY.

Gówna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu znajduje się przy ul. Strzegomskiej 6. Ale wszystkie osoby szukające pomocy mogą się kontaktować także z naszymi biurami w terenie, czyli Zespołami Terenowej Pracy Socjalnej. Jest ich dziewięć.

Ich adresy to:

ul. Braniborska 6/8,
ul. Średzka 42,
ul. Nowowiejska 102,
ul. Oficerska 9A,
ul. Kniaziewicza 29,
ul. Kamieńskiego 190,
pl. Św. Macieja 4,
ul. Zachodnia 6,
Plac Legionów 4-5.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij