logo BIP

Podstawowe informacje

W sprawach pilnych oczekujemy na Państwa telefony
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności na podstronie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wyszukaj

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych osobowych przepisami
art. 13 RODO, informujemy, że:

1.

tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 6.

2.

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub listownie na adres: Wrocław 53-611, ul. Strzegomska 6.

3.

cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacja, prowadzenie, rozliczenie szkoleń i konferencji przez jednostkę
w formie warsztatów, spotkań edukacyjnych, studiów przypadków czy projektów socjalnych, prowadzenie rekrutacji do szkoleń zewnętrznych oraz zarchiwizowania sprawy (przekazanie dokumentów sprawy do archiwum). 

4.

podstawy prawne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawa z dnia 4. listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
  • ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5.

informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane, podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a w szczególności podmiotom prowadzącym szkolenia otwarte, Prezydentowi Wrocławia, Archiwum Państwowemu Oddział we Wrocławiu.

6.

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia następnego roku od daty zakończenia sprawy.

Szczegółowy okres przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe w MOPS określa Zarządzenie Nr 62/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w Sprawie Organizacji
i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (wraz z jego zmianami)

7.

informacje o przysługujących osobie, której dane dotyczą prawach

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych, w przypadku ustania celu, dla którego były przetwarzane, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego [tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2].

9.

informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Co do zasady podanie danych osobowych jest dobrowolne,
a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału
w szkoleniu.

W określonych przypadkach podanie danych osobowych jest konieczne do realizowania zadań przez Pracownika
i Pracodawcę przez cały okres zatrudnienia i po jego ustaniu
i wynika m. in. z kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

10.

inne

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij