logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Poddziałanie: 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych przez utworzenie 20 miejsc opieki i świadczenie usług opiekuńczych oraz bytowych dla 240 osób w całodobowej placówce krótkookresowego pobytu.

Działania w projekcie:

Zadanie 1 – Stworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz bytowych w całodobowej placówce okresowego pobytu.

Zadanie 2 – Świadczenie usług opiekuńczych oraz bytowych w całodobowej placówce okresowego pobytu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będzie 240 osób (140 K i 100 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, które ze względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania min. jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Partnerzy:

  1. Fundacją Evangelium Vitae
  2. Gmina Wrocław / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

  1. Całkowita wartość projektu: 3 815 999,00 zł
  2. Kwota dofinansowania: 3 625 199,05 zł
  • środki europejskie 3 243 599,15 zł
  • dotacja celowa z budżetu państwa 381 599,90 zł


Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2020

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2023

Adres Biura Projektu:

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 517-027-071

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij