logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Karta Dużej Rodziny - zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Źródło finansowania:

Projekt jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej. Podziału dotacji celowej z budżetu państwa na poszczególne gminy dokonują wojewodowie.

Cel projektu:

Celem rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych jest przyznawanie członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny uprawniającej
do korzystniejszego  dostępu do towarów, usług  lub innych form działalności.

Grupa docelowa:

Rodziny wielodzietne, przez które rozumie się rodzinę, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Opis projektu:

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się
w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta przysługuje niezależnie od dochodu.

Realizator projektu:

Gmina Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji KDR: realizację projektu rozpoczęto 16 czerwca 2014 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (D. U. z dnia 5 czerwca 2014 r. Poz.755). Od 1 stycznia 2015 r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij