logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Godło RP Flaga RP

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Nazwa dotacji budżetowej lub programu lub funduszu

Fundusz Pracy

Nazwa zadania

Rządowy programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.

Krótki opis zadania

Gmina Wrocław/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu realizuje zadanie dofinansowane z budżetu państwa (ze środków Funduszu Pracy) pod nazwą „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”.

 Termin realizacji zadania obejmuje okres od 23.11.2023r. do 31.12.2023r. Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych w zakresie wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

 W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są wskazane minimalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym rodzinom zastępczym. W lutym 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku z tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań powiaty uzyskały wsparcie w ramach Programu.

 Program zakłada dofinansowanie wynagrodzeń za okres 1 czerwiec 2023 r.  -  31 grudzień 2023 r.:

  1. zawodowych rodzin zastępczych;
  2. rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowania rodzinnego;
  3. prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Dofinansowanie do wynagrodzeń jest przyznawane na każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, w oparciu o przyjęte stawki.

Wartość finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

226 480,00 zł

Całkowita wartość zadania

668 818,67 zł

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij