logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Godło i flaga Rzeczpospolitej Polskiej

 

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa.

Nazwa dotacji budżetowej lub programu lub funduszu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,
Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Nazwa zadania

Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością.

Krótki opis zadania

Projekt realizowany przez Gminę Wrocław / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją "Promyk Słońca", w okresie 01.04.2024 r - 30.06.2026 r.


Głównym celem projektu jest zwiększenie we Wrocławiu równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych.

Cel ten zrealizujemy poprzez:

 • zwiększenie liczby osób świadczących we Wrocławiu usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością,
 • zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych korzystających z usług asystenta.

Działania projektu:

 • przeprowadzenie szkolenia dla min. 48 kandydatów w do pracy w zawodzie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością,
 • objęcie usługą asystencji osobistej min. 200 osób z niepełnosprawnościami.

Grupa docelowa:
Mieszkańcy Wrocławia z orzeczeniem o niepełnosprawności, dorośli i dzieci powyżej 7 roku życia. W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób:

 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • z chorobami psychicznymi;
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystających z programu FE PŻ;
 • zamieszkujących samotnie;
 • kobiet.

Wartość finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

2 095 527,00 zł

Całkowita wartość zadania

8 382 110,00 zł

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij