logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                  

SIEDZIBA ZESPOŁU:

Wrocław 53-661 Pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro
Obsługa klientów pokój nr 316, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.
Informacja telefoniczna: 071 78 22 360, 071 78 22 362, 071 78 22 363

Adres e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

Logo programu 2+3 i jeszcze wiecej oraz wizerunek wydawanej rodzinom karty

Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych został przyjęty do realizacji Uchwałą nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4 poz. 41)

Realizatorami projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski Wrocławia, organizacje pozarządowe, inne zainteresowane instytucje, osoby prawne i fizyczne.

Informacja telefoniczna:

71 78 23 595

71 78 23 594

Uwaga:

Szanowni Państwo pragniemy zwrócić uwagę, że Karta Dużej Rodziny i karta  Rodzina Plus wrocławskiego Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej" są odrębnymi kartami  i nie można używać ich zamiennie. Każdy z tych Programów ma inną ofertę, przed skorzystaniem ze zniżek należy się upewnić, czy posiadacie Państwo właściwą Kartę.

Opis Programu

Cele:

 • promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej; 
 • umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Rodzin Wielodzietnych;
 • poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;
 • zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych.

Ważnym elementem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. Dlatego, w odniesieniu do rodzin posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 lat lub 25 lat w przypadku dzieci uczących się, autorzy Programu wprowadzili określenie Rodzina Plus, mające pozytywną konotację.

Program wspierania rodzin wielodzietnych opracowano przede wszystkim z uwagi na:

 • niekorzystną sytuację demograficzną Miasta, o czym świadczy zdecydowanie niski wskaźnik dzietności nie  gwarantujący prostej zastępowalności pokoleń,
 • słabą kondycję materialną wrocławskich rodzin wielodzietnych, spośród których aż ponad 22% wymaga wsparcia pomocy społecznej.

Program adresowany jest do:

 • rodzin wielodzietnych posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 lat w przypadku dzieci uczących się
 • rodzin mieszkających wspólnie we Wrocławiu lub rozliczających podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia (z wyłączeniem I Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 4)
 • samotnych rodziców/opiekunów prawnych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Formy pomocy

W celu zapewnienia sprawnej realizacji wielopodmiotowych działań w ramach oferty Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych, wprowadzona została Karta Rodzina Plus. Za okazaniem ważnej Karty uczestnicy Programu mogą korzystać z wielu zniżek, udogodnień i bezpłatnych wejść. Pełną ofertę można zobaczyć w artykule Oferta Programu.

Zapisy do programu

Adres biura

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
ul. Strzegomska 6 pok. 26 (parter),

Godziny pracy:

od pn. do pt. w godzinach od 8:00 do 15:00

Kontakt:

tel./fax (71) 78 23 595, 78 23 594

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiesława Gdeczyk - Główny Specjalista Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • PESELE wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o kontynuowaniu nauki w przypadku dzieci  powyżej osiemnastego roku życia,
 • rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka - stosowny dokument potwierdzający fakt umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej,
 • w przypadku cudzoziemców, dokument potwierdzający prawo do przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych powyżej osiemnastego roku życia - orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku rodzin zamieszkałych poza Wrocławiem, w których przynajmniej jeden rodzic/opiekun rozlicza podatek od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym na terenie Wrocławia należy dostarczyć pierwszą stronę zeznania rocznego za ostatni rok lub zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych - dotyczy osób powyżej szesnastego roku życia,
 • deklaracja uczestnictwa w Programie.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij