logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Prostokątna grafika z wzerunkiem plastikowej karty dużej rodziny.

Co to jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień  zarówno  w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta została wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (z późn. zm.).

Oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Pod tym linkiem można znaleźć pełna ofertę dla posiadaczy kart dużej rodziny: wyszukiwarka partnerów KDR. Po kliknięciu link otworzy się w nowym oknie.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, czyli rodziny w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio natomiast dzieci z tych rodzin do 18. roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do osiągnięcia 25 lat). Wyjątkiem są dzieci powyżej 18. roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym  - one mogą korzystać z KDR przez okres ważności orzeczenia.  Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Warunki te należy spełniać w chwili składania wniosku.

Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Wniosek o wydanie karty lub duplikatu

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej (nie musi być to rodzic). Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się
w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Składając wniosek o przyznanie Karty należy przedstawić:

 • w przypadku rodzica: oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz że nie miał/ nie ma ograniczonej ani nie był/nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej
  numery PESEL co najmniej trójki dzieci
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
  w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Osoby, które nie posiadają numeru PESEL, powinny złożyć wymienione dokumenty oraz dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zagubienie Karty Dużej Rodziny

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2024 r. 15 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.”

Wpłaty można dokonać w kasie MOPS lub przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na nr 67 1020 5226 0000 6202 0417 1617. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny lub opłata za zamówienie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny.

Wersja elektroniczna w aplikacji mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej, czy obu – może z niej korzystać dzięki aplikacji mObywatel. Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne nie muszą wnioskować o domówienie elektronicznej formy i płacić za to.

Miejsce składania wniosków

Przyjmujemy w poniedziałek, wrotek, środę od godziny 8.00 do 15.00, w czwartki w godzinach od 8.00 do 16.30 w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Namysłowskiej 8 na parterze (budynek Centrum Biznesu GRAFIT).”

tel./fax 71 78 23 595, 71 78 23 594

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny wynosi miesiąc. Po otrzymaniu smsa, że karta jest do odbioru, należy ją odebrać osobiście (za okazaniem dowodu osobistego) w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Namysłowskiej 8.

Uwaga!

Oprócz Karty Dużej Rodziny we Wrocławiu funkcjonuje miejski Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych "Dwa plus trzy i jeszcze więcej". Karta Dużej Rodziny i Karta Rodzina Plus wrocławskiego Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej" są odrębnymi kartami i nie można używać ich zamiennie. Każdy z tych programów ma inną ofertę i przed skorzystaniem ze zniżek należy się upewnić, czy posiadacie Państwo właściwą kartę.

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.pdf)oświadczenie[ o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka]81 kB25-04-2017
Pobierz plik (Wzor oswiadczenia.pdf)oświadczenie[o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce]82 kB25-04-2017
Pobierz plik (oswiadczenie_duplikat.pdf)oświadczenie[do duplikatu karty]122 kB03-07-2018
Pobierz plik (KDR klauzula informacyjna art 13 RODO_.pdf)Karta Dużej Rodziny [Klauzula informacyjna art 13 RODO]88 kB18-06-2019
Pobierz plik (oświadczenie o władzy rodzicielskiej.pdf)OŚWIADCZENIE[o tym że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej]63 kB31-12-2018
Pobierz plik (Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf)Wniosek [Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu]99 kB16-06-2021
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij