logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

 Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Województwa Dolnośląskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu od 15 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku realizuje projekt KomPAS. 

Adresaci i cele projektu.

Projekt kierujemy do 160 klientów MOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są wśród nich osoby bez zatrudnienia, niepełnosprawne, a także ofiary przemocy domowej. Niektórzy od wielu lat korzystają z pomocy społecznej, a w ich życiu występują różne problemy takie jak ubóstwo, choroby, osamotnienie. Nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami, nie biorą udziału w życiu społecznym, kulturalnym i obywatelskim. Nie potrafią korzystać z nowoczesnych technologii, np. Internetu, komputera i innych współczesnych urządzeń.

Za pomocą różnych działań chcemy zmienić ich sytuację społeczną, utrwalone nawyki, zwiększyć poziom aktywności, pokazać różne możliwości udziału w życiu otoczenia. Naszym celem jest włączenie tych osób do życia społecznego w pełnym wymiarze.

Działania projektu i planowane efekty.

Wsparcie będziemy wdrażać w dwóch turach, w ramach tzw. Programów Aktywności Społecznej (PAS).

Tura 1: od lutego 2021 roku – do kwietnia 2022 roku (8 grup PAS)

Tura 2: od kwietnia 2022 roku do czerwca 2023 roku (8 grup PAS)

Z każdym uczestnikiem podpiszemy kontrakt socjalny. Wyznaczy on cel udziału w projekcie, obszary do pracy oraz formy udzielanej pomocy.

Formy pomocy:

 1. Intensywna praca socjalna metodą towarzyszenia.

Indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym 2 razy w miesiącu.  

 1. Trening umiejętności osobistych.

Podniesie pewność siebie uczestników, pomoże odkryć ich mocne strony, lepiej radzić sobie ze stresem i emocjami.

 1. Trening e-kompetencji.

Uczestnicy otrzymają tablety z dostępem do Internetu i nauczą ich obsługi. Będą potrafili wyszukać w Internecie potrzebne informacje, korzystać z poczty elektronicznej, z kont bankowych, ZUS, e-pacjent, itp.

 1. Trening umiejętności społecznych.

Uczestnicy nauczą się jak budować i utrzymywać więzi z ludźmi, jak radzić sobie w nowych sytuacjach, współpracować w grupie i razem coś tworzyć.

Na koniec treningu wspólnie przeprowadzą Inicjatywę Społeczną, to znaczy działanie na rzecz społeczności lokalnej. Będzie to na przykład stworzenie ogrodu społecznego - miejsca wypoczynku dla mieszkańców osiedla, osiedlowej pracowni krawieckiej czy wydanie książki o historii osiedla.

 1. Treningi umiejętności życiowych.

Nauka samodzielnego radzenia sobie z codziennymi zadaniami i obowiązkami. Program obejmuje na przykład załatwianie spraw w urzędach, dbanie o higienę, prowadzenie domu, zarządzanie budżetem.

 1. Wsparcie dla grupy kobiet, ofiar przemocy:
 • Trening WenDo - nauka obrony przed przemocą fizyczną, psychiczną w różnych sytuacjach,
 • Trening Samoakceptacji - nauka dbania o własny wygląd, ubranie, fryzurę, makijaż,
 • Grupa wsparcia – uwalnianie trudnych emocji, dzielenie się problemami, pomysłami na zmianę swojej sytuacji podczas wspólnych spotkań,
 • Porady prawne.

Ponadto uczestnicy otrzymają:

 • poczęstunek w czasie zajęć,
 • ubezpieczenie,
 • pomoc w opiece nad dzieckiem lub inną osobą zależną,
 • maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji – w związku z epidemią.

Budżet projektu.

Wartość projektu: 1 708 751,30 zł.

Wkład funduszy europejskich: 1 451 725,78 zł.

Rekrutacja do projektu.

Prowadzimy ciągły nabór uczestników do projektu. Zainteresowani mogą zgłaszać się do swojego pracownika socjalnego w MOPS.

Dodatkowych informacji udzielamy w Biurze projektu przy ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu (pok. 26, parter). Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Koordynator projektu: Magdalena Słota

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (Ankieta dla kobiet.pdf)Ankieta dla kobiet [KomPAS]362 kB18-05-2021
Pobierz plik (Ankieta dla mężczyzn.pdf)Ankieta dla mężczyzn[KomPAS]314 kB18-05-2021
Pobierz plik (zasady naboru_punktacja.pdf)Zasady naboru i punktacja[KomPAS]101 kB18-05-2021
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij