logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

logotypy projektu kompas flaga UE flaga RP herb Dolnego Śląska logo programu regionalnego UE

W 1 edycji projektu „KomPAS” realizujemy 7 „zwykłych” Programów Aktywności Społecznej. Realizują je Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej MOPS, w różnych obszarach Wrocławia. W każdym PAS uczestniczy 10 mieszkańców miasta.  1 edycja trwa od czerwca 2021 roku do kwietnia 2022 roku.

 

Co to jest Program Aktywności Społecznej

Program Aktywności Społecznej (PAS) to zespół różnych form pomocy, dobranych tak, aby uzyskać oczekiwaną zmianę w życiu uczestników projektu. Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez rozwój i wzmocnienie określonych kompetencji (umiejętności).

Jakie kompetencje (umiejętności) rozwijamy i dlaczego

Uczestnicy projektu to osoby bez pracy, niepełnosprawne lub długotrwale chore, w trudnej sytuacji finansowej. Bardzo często osamotnione, wycofane z życia społecznego, obywatelskiego, kulturalnego.

W projekcie podnosimy umiejętności, które pozwolą im na powrót do życia społecznego. Należą do nich:

- umiejętności osobiste (np. porozumiewanie się z innymi ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialności, solidność, odporność na stres),

- praktyczne umiejętności życiowe (samodzielność, prowadzenie gospodarstwa domowego, zdrowy styl życia),

- umiejętności społeczne (rozumienie uczuć i potrzeb własnych oraz innych osób, wyrażanie własnych potrzeb, budowanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi),

- e-kompetencje (korzystanie z urządzeń typu tablet, smartfon, Internetu).

Jakie formy wsparcia (usługi aktywnej integracji) realizujemy

Aby rozwinąć wspomniane umiejętności opracowaliśmy, w oparciu o wiedzę i długoletnie doświadczenie, zestaw pomocnych form wsparcia. Oto ich krótka charakterystyka:  

 

INTENSYWNA PRACA SOCJALNA (REALIZOWANA METODĄ TOWARZYSZENIA)

Usługa polega na indywidualnym, regularnym kontakcie z pracownikiem socjalnym.

Pracownik wspiera uczestnika w dokonywaniu zmian małymi krokami. Podstawą jest wspólnie ustalony plan działania. Praca jest pogłębiona, oparta na zaufaniu, budowaniu bezpiecznej, otwartej i bliskiej relacji. Pracownik słucha, doradza, wspiera, ale nie wyręcza. Pomaga uczestnikowi odbudować szacunek do siebie, pobudza w nim potrzebę zmiany obecnych warunków życia. Podtrzymuje i rozwija umiejętności zdobyte na treningach. Utrzymuje stały kontakt z wykorzystaniem tabletu.

Kontakt może mieć charakter osobistego spotkania, rozmowy telefonicznej lub przy użyciu Internetu: komunikatorów lub poczty elektronicznej.

Wymiar godzinowy: średnio 4 godziny zegarowe miesięcznie na uczestnika.

 

ROZWÓJ OSOBISTY – TRENINGI

Trening wzmacnia kompetencje takie jak: poczucie własnej wartości, rozumienie uczuć i potrzeb swoich oraz innych osób, punktualność, obowiązkowość, systematyczność, poczucie wpływu na własne życie i motywacja do zmiany, budowanie relacji w grupie.

Podczas zajęć wspieramy zachowania aktywne (udział w dyskusjach, ćwiczeniach i zadaniach), otwartość, nawiązywanie kontaktu z innymi, przyjazne komunikowanie się, słuchanie innych, wykonywanie poleceń, dbanie o swój komfort i potrzeby.

Trening w formie zajęć grupowych. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach indywidualnych i zespołowych, dyskusjach, wykładach, projekcjach filmowych, wyjściach edukacyjnych, warsztatach rękodzieła, spotkaniach wirtualnych, on-line przy użyciu tabletów.

Wymiar godzinowy: 40 godzin dydaktycznych.

 

E - KOMPETENCJE – TRENINGI

W tym zadaniu skupiamy uwagę jest na kształtowaniu umiejętności związanych z obsługą tabletu i korzystania z Internetu. Podczas treningu uczestnicy uczą się:  

 1. Korzystać z Internetu, tzn.
 • wyszukać pożądane informacje,
 • sprawdzić i korzystać z oferty instytucji i placówek, np. przychodni, MOPS, kina, domu kultury, siłowni,
 • porównać ceny produktów i robić zakupy,
 • sprawdzać rozkłady jazdy MPK, doładować URBANCARD,
 • korzystać z mediów internetowych (radio, tv, portale z muzyką, filmami, itp.),
 • założyć i korzystać z profilu zaufanego (konto pacjenta, mObywatel).
 1. Obsługi komunikatorów internetowych.
 2. Obsługi poczty elektronicznej (m.in. zakładanie skrzynki pocztowej, logowanie, wysyłanie i odbieranie wiadomości, dodawanie załączników).
 3. Użytkowanie mediów społecznościowych (zakładanie konta, nawiązywanie kontaktów, komunikowanie się, zasady bezpieczeństwa).

W ramach treningu uczestnicy otrzymują tablety wyposażone w Internet, z których korzystają podczas nauki, a także w ramach pozostałych form wsparcia oraz prywatnie, w domu. W ten sposób rozwijają zdobyte umiejętności oraz uczestniczą w życiu społecznym np. w ramach mediów społecznościowych.

Wymiar godzinowy: 16 godzin dydaktycznych.

 

ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – TRENINGI

Celem treningu jest przełamanie lęku przed nowymi sytuacjami społecznymi i zadaniami, budowanie nawyku udziału w życiu społecznym, kulturalnym i obywatelskim.

Na zajęciach uwagę skupiamy na budowaniu relacji, pracy w zespole, rozwiązywaniu konfliktów, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami, wywieraniem wpływu, delegowaniu zadań, planowaniu.

Trening w formie zajęć grupowych. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach indywidualnych i zespołowych, wyjściach do instytucji kultury i organizacji społecznych, wydarzeniach lokalnych np. festynach, imprezach charytatywnych. Przeprowadzą też Inicjatywę Społeczną, tj. działanie na rzecz społeczności lokalnej (np. tworzenie ogrodów społecznych, wydanie fotoksiążki o historii osiedla).

Wymiar godzinowy: 72 godziny dydaktyczne.

 

ROZWÓJ KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH – TRENINGI

W ramach treningu rozwijamy praktyczne umiejętności życiowe pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Uczymy, m.in.:

 • zarządzać budżetem domowym, planować wydatki, zakupy,
 • prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia, m.in. stosować zdrową dietę, zażywać aktywności ruchowej,
 • stosować normy społeczne,
 • korzystać z usprawnień, np. portali internetowych,
 • poszukiwać pracy przez internet,
 • udzielać pierwszej pomocy,
 • korzystać z pomocy służb, m.in. numerów telefonów alarmowych.

Trening w formie zajęć grupowych z wykorzystaniem ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, dyskusji, wykładów, prezentacji filmowych, spotkań wirtualnych, on-line przy użyciu tabletów.

Wymiar godzinowy: 52 godziny dydaktyczne.

 

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE

Poprzez wsparcie towarzyszące umożliwiamy uczestnikom komfortowe i bezpieczne korzystanie z właściwych form pomocy. 

Uczestnicy, w miarę swoich potrzeb, korzystają z:

 • usługi opieki nad dzieckiem lub inną osobą zależną w czasie zajęć,
 • poczęstunku w trakcie zajęć,
 • ubezpieczenia NNW,
 • środków ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp.,
 • zwrotu kosztów dojazdu.

 

ZASIŁKI FINANSOWE

Uczestnicy w trudnej sytuacji życiowej skorzystają z pomocy finansowej w formie zasiłków.

Jak realizujemy PAS i badamy efekty

W projekcie stosujemy podejście indywidualne, tzn. bierzemy pod uwagę potrzeby i możliwości oraz sytuację życiową każdego uczestnika. Badamy je przed rozpoczęciem udziału w projekcie, następnie wspólnie z uczestnikiem sporządzamy plan jego udziału w projekcie i wyznaczymy cele do osiągnięcia.

Z każdym podpisujemy kontrakt socjalny.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra MOPS, która dopasowuje program i sposób prowadzenia zajęć do potrzeb każdej osoby. Pozwoli to osiągnąć indywidualne cele.

Aby uzyskać jak najlepszą zmianę w życiu społecznym uczestników, na bieżąco sprawdzamy postępy w rozwijaniu umiejętności. Służą temu specjalnie opracowane narzędzia i dokumenty, m.in. Model Kompetencji.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację PAS

Za realizację PAS w Zespołach Terenowej Pracy Socjalnej odpowiadają zastępcy kierowników:

 • PAS ZTPS 1: Dominika Zdeb, tel. 71 78 22 492, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • PAS ZTPS 2: Magdalena Lejkam, tel. 71 34 92 859, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • PAS ZTPS 3 (ZTPS realizuje dwa PAS): Dorota Sieńkowska-Czyż, tel. 71 78 23 560, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • PAS ZTPS 5: Amelia Lasota, tel. 71 33 52 379, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • PAS ZTPS 6: Katarzyna Kopycka, tel. 506 381 533, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • PAS ZTPS 7: Wioletta Bodnar, tel. 71 78 22 423, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij