logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

zmien piec logo

Lokalny Program Osłonowy to wsparcie osób ponoszących zwiększone koszty wynikające ze zmiany pieca na ogrzewanie ekologiczne oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania.

Co to jest Lokalny Program Osłonowy

Lokalny Program Osłonowy został jednogłośnie przyjęty przez radnych miejskich 5 lipca 2018 roku. Jest on częścią Wrocławskiego Programu Antysmogowego na lata 2018-2028, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza do wartości mieszczących się w normach.

Program osłonowy skierowany jest do osób, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu wynikające z trwałej wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych:podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

 1. gazowe,
 2. elektryczne,
 3. olejowe (lekki olej opałowy)

Jak przystąpić do programu

Aby przystąpić do programu, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w jednym z terenowych biur - kliknij, by przejść do adresów). Potwierdzenia będą dokonywali pracownicy Zarządu Zasobu Komunalnego. Natomiast pracownicy ośrodka w wywiadzie będą zbierali dane wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej do wydania decyzji administracyjnej (dochód, dokumenty, zaświadczenia itp.) Na tej podstawie zostanie wydana decyzja o przyznaniu dofinansowania.Wniosek w wersji elektronicznej  można pobrać na stronie internetowej www.mops.wroclaw.pl. w zakładce: Do Pobrania -> Wnioski i Regulaminy -> Lokalny Program Osłonowy

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu wraz z oświadczeniem o zamieszkiwaniu przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania.
 • dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu a w przypadku domów jednorodzinnych, w razie braku takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej.
 • umowę z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania na rzecz dostawcy energii cieplnej opłat związanych z ogrzewaniem lokalu, za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe.

Środki z programu zostaną przelane bezpośrednio na konto dostawcy energii elektrycznej, gazowni lub elektrociepłowni to w przypadku miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego i elektrycznego.  W przypadku oleju opałowego środki będą przekazywane na konto wnioskodawcy.

 

Gdzie złożyć wniosek

Pod TYM LINKIEM możesz sprawdzić na mapie, do którego zespołu powinieneś się zgłosić (kliknięcie otworzy mapę w nowym oknie)

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1
Św. Macieja 4
tel. 71 78 22 486, 71 78 22 422
Kierownik: Agnieszka Gaweł-Karwatka

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2
Średzka 42
tel. 71 34 92 859
Kierownik: Sylwia Kuczyńska

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3
Nowowiejska 102
tel. 71 78 23 569
Kierownik: Dorota Sieńkowska-Czyż

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 4
Oficerska 9A
tel./fax 71 78 22 450
Kierownik: Elżbieta Wnęk

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5
Kniaziewicza 29
tel. 71 34 30 924
Kierownik: Amelia Lasota

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
Kamieńskiego 190
tel. 501 020 640
Kierownik: Katarzyna Kopycka

Dział Usług Opiekuńczych
ul. Hubska 30-32
tel./fax: 71 76 57 913
Kierownik: Magdalena Tomicka-Paluszczak
Zastępcy: Agnieszka Pszczółkowska i Magdalena Krawczyk

Zespół ds. osób w kryzysie bezdomności i uchodźców
Kierownik: Monika Mildyn
ul. Zachodnia 3
tel. 71 78 23 584

Punkt konsultacyjny
Ponadto zapraszamy do punktu konsultacyjnego, który  mieści się przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu.
Konsultacje:

 • Zadzwoń pn.–pt. w godz.: 8.00–18.00
 • Telefon - 71 799 67 99
 • Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

Pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego  może dotyczyć tylko lokalu, w którym nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania.

Powierzchnia normatywna

Co do zasady pod uwagę jest brana powierzchnia normatywna zajmowanego lokalu, zaczerpnięta z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Gospodarstwa domowe z najniższymi dochodami oraz te, w których zamieszkują osoby ze znacznym orzeczeniem niepełnosprawności, z orzeczeniem o niepełnosprawności(dzieci do 16 roku życia), poruszające się na wózku, oraz takie, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju otrzymają pełną kwotę, niezależnie od wielkości mieszkania.

Przez powierzchnię normatywną  rozumieć należy powierzchnię lokalu, która w przeliczeniu na liczbę wszystkich osób zamieszkujących w lokalu nie może przekraczać:

 1. 35 m2 – dla 1 osoby,
 2. 40 m2 – dla 2 osób,
 3. 45 m2 – dla 3 osób,
 4. 55 m2 – dla 4 osób,
 5. 65 m2 – dla 5 osób,
 6. 70 m2 – dla 6 osób.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy:

550% w przypadku kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej czyli 4 268,00 zł netto.
500% w przypadku kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 3 000,00 zł  netto.

Ryczałtowo obliczona różnica pomiędzy kwotą, jaką należy wydać na ogrzanie mieszkania węglem, a kwotą, jaka jest wydatkowana na obsługę nowego źródła ciepła zostanie zwrócona wnioskodawcom spełniającym wszystkie wymogi zawarte w uchwale.

Prosimy szczegółowo zapoznać się z kwotami różnicy pomiędzy kosztami ogrzewania 1 m2 powierzchni lokalu paliwem stałym, a kosztami ogrzewania lokalu jednym z systemów  niskoemisyjnych, tj. Wartość X, wynosi odpowiednio:

 1. 82,43 PLN - dla ogrzewania elektrycznego,
 2. 22,58 PLN - dla ogrzewania gazowego,
 3. 39,36 PLN - dla ogrzewania olejem opałowym,
 4. 17,42 PLN- w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Pomoc w ramach LPO może być przyznana osobom:

 1. zobowiązanym do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu, o którym mowa w ust. 1, na podstawie dokumentów:
  umowy z dostawcą, umowy bądź porozumienia
  z właścicielem lokalu lub innego dokumentu, który zobowiązuje
  do regulowania opłat związanych z ogrzaniem lokalu;
 2. które faktycznie zamieszkują w lokalu, o którym mowa w ust. 1, i zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania;
 3. których dochód nie przekracza kryterium wskazanego w ust. 3;
 4. które posiadają dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, a w przypadku braku takiego dokumentu – zaświadczenie od właściwego zarządcy lub właściciela lokalu potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 uchwały.
 5. wymóg zamieszkiwania w lokalu nie dotyczy osób, które otrzymały od gminy lokal przeznaczony do remontu i przeprowadziły trwałą zmianę systemu ogrzewania w tym lokalu.

Treść uchwały do pobrania linku poniżej:

Uwagi:
ZMIENIONA przez § 1 uchwały nr XV/427/19 RMW z 21.11.2019 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r. poz.6982);

Zasady udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne - uchwała nr XV/417/19 RMW z 21.11.2019 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r. poz.6975);

Zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych - uchwała nr XV/418/19 RMW z 21.11.2019 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r. poz.6976);

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij