logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej
Diagnoza środowiska.

PAL „PAS-ja na Polance” realizowany jest na osiedlu Karłowice – Różanka. Osiedle usytuowane jest w północnej części Wrocławia, zamieszkuje je 29 341 mieszkańców. 

W toku przeprowadzonych badań na osiedlu ustalono, że społeczność lokalna mocno utożsamia się ze swoim miejscem zamieszkania. W wielu częściach osiedla stosunki w bliskim sąsiedztwie są dość mocne, dzięki czemu rozwiązywanie niewielkich problemów dotyczących np. jednej klatki schodowej jest możliwe. Ci mieszkańcy spędzają wspólnie czas, zapraszają na imprezy, podejmują wspólne działania i pomagają sobie wzajemnie. Na osiedlu są też jednak rejony, gdzie nić porozumienia między mieszkańcami nie istnieje.

Od wielu lat na obszarze prowadzone są działania Partnerstwa organizacji, instytucji, Rady Osiedla, itp., które mają na celu integrację mieszkańców. Są to m.in. festyny, imprezy, wspólne akcje i inicjatywy. Mieszkańcy coraz częściej w nich uczestniczą, tak samo, jak częściej angażują się w działania ukierunkowane na rozwiązywanie lokalnych problemów. Nadal jednak brakuje u nich wspólnej wizji dotyczącej szerszej społeczności lokalnej – całego osiedla.

Na osiedlu dostrzegalny jest problem samotności, braku umiejętności życiowych oraz izolacji społecznej osób starszych. W trudnej sytuacji społecznej są osoby i środowiska korzystające z pomocy społecznej. Najczęściej doświadczają one wielorakich problemów, takich jak ubóstwo, brak pracy, problemy zdrowotne, w tym zaburzenia psychiczne, przemoc w rodzinie. Do tego wszystkiego dochodzą problemy osobiste. Wg badań przeprowadzonych wśród klientów MOPS we Wrocławiu, osoby te doświadczają deficytów w sferach rozwoju osobistego, społecznego, umiejętności życia codziennego. Należą do nich m.in.: brak nawyku pracy i właściwej postawy wobec pracy, systematyczności, uzależnienie od instytucji pomocowych, niski poziom kompetencji komunikacyjnych, dbałości o wygląd zewnętrzny, spędzanie czasu samotnie, w domu, brak kontaktów i więzi z sąsiadami/ znajomymi, wycofanie z życia kulturalnego, brak aktywności fizycznej, obywatelskiej, brak umiejętności załatwiania spraw w urzędach, rozwiązywania swoich problemów, dbania o finanse, trudności w odnalezieniu się we współczesnej rzeczywistości i silne poczucie nieprzystosowania do niej (w tym brak umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii), brak umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych. Doświadczane problemy powodują jeszcze większe wycofanie i zwiększenie lęku związanego z nowymi sytuacjami, ludźmi, doświadczeniami, które składają się na normalne życie społeczne. Zwielokrotnienie problemów tworzy grunt dla wykluczenia społecznego.

Biorąc pod uwagę skalę problemów na osiedlu, ilość osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podjęliśmy decyzję o realizacji na Osiedlu Różanka – Karłowice Programu Aktywności Lokalnej „PAS-ja na Polance”. Wsparcie objętych zostanie 11 mieszkańców osiedla, którzy korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Wsparcie zostanie głównie skierowane do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i biernych zawodowo.

Adresaci:

11 mieszkańców Osiedla Karłowice – Różanka korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby niepełnosprawne, bezrobotne lub bierne zawodowo.

Okres trwania PAL:

IX 2018r. - VII 2019r.

Partnerzy PAL:

Prowincja Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, Fundacja Antoni, Fundacja Tobiaszki, Liceum Ogólnokształcące nr 10, @ Park Karłowice, Rada Osiedla Karłowice- Różanka, Salonik Trzech Muz, Fundacja Wspierania oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnych – „Nasze Karłowice”, Stowarzyszenie „ Żyć Inaczej”.

Cele PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez podniesienie poziomu ich umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych.

 Spodziewane rezultaty:
 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania
  w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost wiedzy i umiejętności wykorzystania podstawowych zasad dotyczących ogłady, dobrych manier, obowiązujących norm i zwyczajów w towarzystwie, pracy, domu, przy stole.
 6. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
 7. Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii.
Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):
 1. Intensywna praca socjalna (IPS). Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. Zadania:
 • opracowanie diagnozy sytuacji życiowej uczestnika, trudności, których doświadcza oraz ich przyczyn, potrzeb oraz zasobów i możliwości uczestnika i jego rodziny,
 • poszukiwanie, wspólnie z uczestnikiem, najlepszych dla niego rozwiązań oraz opracowanie Indywidualnego Harmonogram Wsparcia w projekcie,
 • przeprowadzenie rozmów wspierających, edukujących, motywujących uczestnika.
 1. Trening rozwoju osobistego. Zajęcia grupowe, treningowe, w formie warsztatów, spotkań edukacyjnych, mini wykładów, ćwiczeń w grupie. Spotkania ukierunkowane na poznanie samego siebie, budowanie poczucia własnej wartości, oswajanie nieśmiałości i lęku przed innymi, rozwój umiejętności porozumiewania się z innymi, radzenia sobie ze stresem, pozytywnego myślenia.
 2. Trening rozwoju aktywności społecznej. Zajęcia grupowe w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, gier i zabaw edukacyjnych, mini- wykładów, projekcji filmowych, dyskusji, wyjść edukacyjnych. Celem treningu jest rozwój umiejętności niezbędnych do podejmowania i utrzymywania aktywności społecznej, przełamywanie własnych barier i uczestnictwo w nowych sytuacjach społecznych, wzrost zaangażowania w sprawy społeczne. Uczestnicy odwiedzą wrocławskie instytucje kultury (księgarnia „Tajne komplety”, Centrum Historii Zajezdnia, kino, itp.), wezmą udział w zajęciach kulinarnych, plastycznych, ekologicznych, rekreacyjnych, pierwszej pomocy przedmedycznej. Zwieńczeniem treningu będzie inicjatywa społeczna zorganizowana przez uczestników treningu. Będzie to „Biesiada Pokoleniowa” – impreza skierowana do dzieci i seniorów, łącząca pokolenia, przełamująca stereotypy, uwrażliwiająca na potrzeby ludzkie niezależnie od wieku.
 3. „Pracownia Rodzinna” - poradnictwo indywidualne. Spotkania indywidualne z uczestnikami, poradnictwo w obszarze:
 • funkcjonowania rodziny, ukierunkowane na poprawę relacji rodzinnych, rozwiązywanie problemów rodzinnych,
 • uzależnień od substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu i narkotyków oraz współuzależnień,
 • obowiązujących przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
 1. Trening rozwoju umiejętności życiowych. Spotkania grupowe w formie treningów edukacyjnych i społecznych, mini wykładów, ćwiczeń w grupie, wyjść edukacyjno-motywacyjnych. Tematyka dotyczy zarządzania gospodarstwem domowym, postawy prozdrowotnej, zasad zachowania się w różnych sytuacjach społecznych (savoir vivre).
  W ramach treningu uczestnicy będą mogli zastosować nabytą wiedzę i przetrenować nowe umiejętności podczas wyjścia do restauracji.
 2. Indywidualne wsparcie z zakresu nowoczesnej technologii” - poradnictwo. Spotkania indywidualne o charakterze instruktażu i ćwiczeń praktycznych. Uczestnik nauczy się korzystania z nowoczesnych technologii m. in. komputera (jak napisać i wydrukować tekst, obsługa pamięci przenośnej oraz Internetu – w tym zakładania i obsługi poczty elektronicznej, wyszukiwania ważnych informacji). Wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników.
 3. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Celem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie i własnej wartości.
Źródło finansowania:

PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynator PAL:

Katarzyna Kopycka, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 6 MOPS, ul.Krzywoustego 296, 51-310 Wrocław,  tel. 71/ 77-25-992, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij