logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej

Program Aktywności Lokalnej „PAS-ja przeciw przemocy” realizowany jest przez Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6 MOPS w ramach II tury projektu „PAS-ja” i ma charakter kategorialny. Wsparcie skierowane jest do 10 osób (kobiet) – ofiar przemocy domowej objętych procedurą Niebeskiej Karty, zamieszkałych na osiedlach Karłowice – Różanka i Zawidawie.

Na podstawie wywiadów swobodnych z  pracownikami socjalnymi ZTPS 6 oraz analizy danych dotyczących zjawiska przemocy domowej wynika, że problem ten na wskazanym terenie nasila się (np. w 2017 roku wszczęto 136 procedur Niebieskiej Karty, a w 2018 już 165 procedur). Największą grupą wśród ofiar przemocy domowej są kobiety i stanowią ponad połowę ogólnej liczby pokrzywdzonych.

Wg literatury przedmiotu oraz pracowników socjalnych wspierających ofiary przemocy domowej, osoby te doświadczają problemów narażających je na wykluczenie społeczne. Długoletnie pozostawanie w sytuacji przemocy wywołuje u ofiar szereg konsekwencji w obszarze psychicznym/ emocjonalnym, zachowań, aktywności społecznej. Należą do nich np. wyuczona bezradność (bierne znoszenie zachowań krzywdzących); zaburzenia depresyjne (obniżony nastrój, emocjonalne otępienie, niska samoocena, brak chęci do działania, negatywne myślenie o sobie, świecie, przyszłości); zaburzenia lękowe (lęk przed podjęciem działania, przed krytyką, przed odrzuceniem); nieufność do otoczenia i brak umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych, izolowanie się; trudności w pokonywaniu codziennych problemów; uzależnienia będące próbą złagodzenia odczuwanego bólu psychicznego i fizycznego.

Sytuacja ta wymaga zdecydowanej ingerencji z zewnątrz i udzielenia stosowanej pomocy, która umożliwi wyjście ofiarom przemocy z obecnej sytuacji i pełny powrót do życia społecznego. W ramach PAL „PAS-ja przeciw przemocy” podejmiemy ten wysiłek oferując 10 mieszkankom północnych dzielnic Wrocławia stosowne wsparcie.

Adresaci:

10 osób (kobiet) zamieszkujących osiedla Karłowice – Różanka i Zawidawie, doświadczających przemocy domowej, objętych procedurą Niebieska Karta, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPS)

Okres trwania PAL:

VIII 2019r. – VI 2020r.

Partnerzy PAL:

Prowincja Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, Fundacja Antoni, Fundacja Tobiaszki, Liceum Ogólnokształcące Nr X, Fundacja L ARCHE, Rada Osiedla Karłowice- Różanka, Fundacja Opieka i Troska, Fundacja Znacznie Więcej, Lotnicze Zakłady Naukowe, Rada Osiedla Psie Pole Zawidawie.

Cele PAL:

Zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym: na podniesienie zdolności do zatrudnienia) osób objętych wsparciem poprzez podniesienie poziomu ich umiejętności życiowych, kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej oraz wzmocnienie więzi w środowiskach lokalnych.

Spodziewane rezultaty:
 1. Wzrost motywacji do pokonywania własnych barier i ograniczeń oraz do podjęcia aktywizacji społecznej i zawodowej.
 2. Wzrost umiejętności i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. Wzrost dostępu do informacji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania
  w społeczeństwie.
 4. Wzrost kompetencji społecznych i osobistych.
 5. Wzrost samooceny i wiedzy na temat kreowania nienagannego wizerunku oraz umiejętności autoprezentacji.
Formy wsparcia (Usługi Aktywnej Integracji o charakterze społecznym):
 1. Intensywna praca socjalna (IPS). Usługa świadczona poprzez kontakt osobisty pracownika socjalnego z uczestnikiem, minimum 2 razy w miesiącu. Zadania:
 • opracowanie diagnozy sytuacji życiowej uczestnika, trudności, których doświadcza oraz ich przyczyn, potrzeb oraz zasobów i możliwości uczestnika i jego rodziny,
 • poszukiwanie, wspólnie z uczestnikiem, najlepszych dla niego rozwiązań oraz opracowanie Indywidualnego Harmonogram Wsparcia w projekcie,
 • przeprowadzenie rozmów  wspierających, edukujących, motywujących uczestnika.

W rezultacie wzrosną umiejętności i zdolności uczestnika do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz kompetencje społeczne i osobiste.

 1. Trening rozwoju osobistego. Zajęcia grupowe w formie treningów umiejętności, spotkań edukacyjnych i społecznych, mini wykładów, ćwiczeń w grupie, wyjść edukacyjno-motywacyjnych. Ukierunkowane na zwiększenie pewności siebie, otwartości i wiary we własne możliwości oraz umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.
 2. Trening rozwoju aktywności społecznej. Zajęcia grupowe w formie spotkań edukacyjnych i społecznych, mini wykładów, ćwiczeń w grupie, wyjść edukacyjno-motywacyjnych. Trening przygotuje uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym i angażowania się w sprawy społeczności lokalnej. W celu przełamania własnych barier i oswojenia nowych sytuacji społecznych uczestnicy odwiedzą wrocławskie instytucje kultury. Dowiedzą się też jak organizować społeczne inicjatywy. Pozyskaną wiedzę wykorzystają przygotowując akcję społeczną – happening „Stop przemocy”, której celem będzie uwrażliwienie społeczności na problem przemocy w rodzinie.
 3. Pracownia Rodzinna. Poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w zakresie obowiązujących przepisów prawa rodzinnego, karnego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Pozyskane informacje umożliwią uczestnikom podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do zmiany obecnej sytuacji życiowej.
 4. Trening – Autoprezentacja. Trening obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Zadaniem treningu jest rozwój umiejętności związanych z dbałością o wygląd zewnętrzny, dostosowaniem go do sytuacji mniej i bardziej formalnych (rozmowa o pracę, wyjście do instytucji kultury, spotkanie towarzyskie, itp.). Poza zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie, u uczestników wzrośnie poczucie pewności siebie.
 5. Grupa wsparcia. Spotkania grupowe mające na celu wymianę doświadczeń, uwalnianie emocji i zrozumienie ich znaczenia, wzajemne wsparcie, budowanie relacji i poznawanie zasad ich utrwalania, rozwijanie potencjału osobistego. Grupa wsparcia będzie przede wszystkim stwarzała możliwość emocjonalnej podpory, eksploracji własnych uczuć w odniesieniu do negatywnych, trudnych doświadczeń życiowych.
Źródło finansowania:

PAL realizowany jest w ramach projektu „PAS-ja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynator PAL:

Katarzyna Kopycka, Z-ca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 6 MOPS, ul.Kamieńskiego 190, Wrocław, tel. 506 381 533, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij