logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

loga funduszy EU oraz flaga Polski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu do czerwca 2023 realizuje przedsięwzięcie grantowe  pn.: „Przyjazny dostęp – MOPS”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Działaniu 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław), w których realizowane są usługi dla obywateli z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, orzecznictwa i innych, w  szczególności kierowanych do osób z  niepełnosprawnościami i finansowanych ze środków PFRON.

Działania i efekty

Realizacja przedsięwzięcia grantowego ma ułatwić obywatelom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do właściwej siedziby MOPS (Totupointy, dostosowanie schodów), usprawnić ich obsługę (pętle indukcyjne) oraz umożliwić im swobodne przemieszczanie się wewnątrz obiektów (uwolnienie od barier pionowych i poziomych przestrzeni  komunikacyjnych np. poszerzenie wejścia, niwelacja progu, instalacja platformy schodowej).

Działania zaplanowane do realizacji w projekcie grantowym pokrywają się z rekomendacjami, które zostały wpisane do „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, na lata 2021-2024".

Główne rekomendacje dotyczą realizacji działań zmierzających do zapewnienia dostępu do wszystkich poziomów i pomieszczeń w budynkach MOPS przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych (np. platform schodowych) oraz wdrożenie projektów

usprawniających komunikowanie się (pętle indukcyjne) i orientowanie się w przestrzeni osób ze szczególnymi potrzebami (znaczniki naprowadzające na płaszczyznach poziomych oraz interaktywne znaczniki dźwiękowe Totupoint).

Budżet projektu

Całkowita wartość zadania wynosi  281 662,50 zł

Grant jest finansowany:

  • ze środków europejskich w kwocie 197 773,55 zł
  • ze środków dotacji celowej w kwocie: 36 888,95 zł

Wkład własny wynosi 47 000,00 zł

Dodatkowych informacji udzielamy w Biurze projektu przy ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu (pok. 26, parter). Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
telefon:  71 78 49 605

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij