logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

 

Wspólnie z Fundacją Promyk Słońca pozyskaliśmy dotację z Unii Europejskiej na projekt „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Cele, zadania i efekty projektu

Projekt zwiększa dostępność asystentów dla mieszkańców Wrocławia z niepełnosprawnościami.

Informacje o projekcie w PJM. Pozostałą część artykułu znajdziesz pod filmem.

 

W ramach projektu:

 1. Przeprowadzimy szkolenie przygotowujące do pełnienia roli asystenta osoby z niepełnosprawnością, dla min. 48 osób.

  60- godzinne szkolenie będzie miało dwie edycje: w 2024 r. i w 2025 r. Szkolenie obejmuje teorię i praktykę w tematyce m.in.: podstawy wykonywania zawodu asystenta, zasady asystowania osobom z różnymi niepełnosprawnościami (w tym dzieciom),  obsługa sprzętu pomocniczego.

 2. Zapewnimy min. 200 osobom z niepełnosprawnościami bezpłatną pomoc asystenta.

  Asystenci będą wspierać osoby z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach niezbędnych do aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej. Będą także dostępni w ramach usługi interwencyjnej: w nagłych przypadkach, w godzinach nocnych, w weekendy.

Kto skorzysta z projektu

Z usług asystentów skorzystają mieszkańcy Wrocławia z niepełnosprawnością - dzieci powyżej siódmego roku życia i dorośli. Wsparcie trafi w pierwszej kolejności do osób, którym szczególnie trudno uczestniczyć w życiu społecznym czy zawodowym, czyli do:

 • osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • osób z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • osób z chorobami psychicznymi,
 • osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10),
 • osób, które korzystają z programu FE PŻ (pomocy żywnościowej),
 • osób, które zamieszkują samotnie,
 • niepełnosprawnych kobiet.

Z projektu skorzystają także osoby, które chciałyby wykonywać pracę asystenta, a nie mają wiedzy i doświadczenia w tym obszarze.

Dodatkowe informacje

Projekt realizujemy od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Projekt realizujemy w partnerstwie z Fundacją „Promyk Słońca”.

Zadania MOPS:

 • Rekrutacja osób z niepełnosprawnością do projektu i kierowanie do usługi asystenckiej.
 • Realizacja usługi asystenckiej w trybie interwencyjnym.
 • Zarządzanie projektem.

Zadania Fundacji „Promyk Słońca”:

 • Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na asystentów.
 • Realizacja usługi asystenckiej dla wrocławian z niepełnosprawnościami.

Informacje o dofinansowaniu

Całkowita wartość projektu: 8 382 110,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:  5 867 477,00 zł.

Wysokość wkładu z budżetu państwa: 2 095 527 zł

Wysokość wkładu własnego Gminy Wrocław: 419 106 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,  Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Jeśli uważasz, że projekt lub działania podmiotów wdrażających projekt są niezgodne z:

 • Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. lub
 • Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.,

możesz o tym pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą, tj. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław).

Jeśli uważasz, że w projekcie wystąpiło nadużycie finansowe, w tym konflikt interesów lub korupcja, możesz to zgłosić Instytucji Pośredniczącej, tj. Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy. Możesz to zrobić m.in. za pomocą anonimowego formularza kontaktowego, który jest dostępny na stronie internetowej http://www.dwup.pl/kontakt/formularz.html

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij