logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w imieniu Gminy Wrocław, w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt pod nazwą

„TRAMPOLINA–mieszkania wspomagane”.

Projekt odpowiada na trudną sytuację osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością. 

Adresaci projektu:

Wsparciem obejmiemy co najmniej 66 osób, które korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Będą to osoby bezdomne a także zagrożone bezdomnością: wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą i osoby pozbawione miejsca zamieszkania z powodu doświadczanej przemocy domowej (w szczególności matki z dziećmi). Osoby te, pozbawione dachu nad głową, doświadczają zrywania więzi społecznych, problemów natury prawnej i administracyjnej, a docelowo izolacji społecznej i trwałej bezdomności. Poza brakiem miejsca zamieszkania doświadczają też różnorodnych deficytów o charakterze osobistym.  Wynikają one m.in. z dotychczasowego sposobu życia i uniemożliwiają samodzielne poradzenie sobie z napotkanymi problemami.

Cele projektu i działania:

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie ww. osobom wyjście z sytuacji w jakiej się znajdują, poprzez pobyt w 7 mieszkaniach wspomaganych/ treningowych uruchomionych we Wrocławiu. W mieszkaniach prowadzone będą usługi wspierające aktywność uczestników, tj. praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (np. psychologiczne) oraz liczne treningi dostosowane do indywidualnych potrzeb (m.in. trening umiejętności społecznych, kulinarnych, załatwiania spraw urzędowych, zarządzania finansami, spędzania wolnego czasu, autoprezentacji, samoobrony, wzmacniający kompetencje rodzicielskie).

Wsparcie realizowane będzie w 2 turach (w każdej turze 7 grup):

1 tura: III 2019 – VIII 2020 /XII 2020                2 tura: IX 2020 / I 2021 - XII 2021

Spodziewane efekty realizacji projektu:

Udział w projekcie umożliwi uczestnikom płynne i bezpieczne przejście od pobytu w zinstytucjonalizowanej placówce (schronisku dla bezdomnych, domu dziecka, ośrodku interwencji kryzysowej, itp.) do samodzielnego zamieszkania i życia. Poprzez wspólne zamieszkiwanie i udział w wybranych formach wsparcia, uczestnicy nabędą i rozwiną umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. M.in. nauczą się jak nawiązywać i podtrzymywać relacje z innymi ludźmi, jak samodzielnie rozwiązywać trudności życiowe/ emocjonalne/ rodzinne, jak planować i wykorzystywać czas wolny, jak zarządzać gospodarstwem domowym. Bardzo ważne będzie wzbudzenie i utrwalenie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za własne życie oraz realnego postrzegania rzeczywistości i umiejętności poruszania się w niej.

Finansowanie:

Wartość projektu: 1 788 840,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 1 699 398,00 zł , w tym z Unii Europejskiej 1 520 514,00 zł.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja trwa przez cały okres realizacji projektu. W przypadku braku miejsc w mieszkaniach, przewidziano wpisywanie kandydatów na listy rezerwowe. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze projektu. Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny (Zespół ds. Aktywizacji i Integracji)

ul. Hubska 30-32, 50-502 Wrocław    (budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych, posiada windę na poziomie 0).

telefon:  71/ 78-23-573, 71/ 78-49-605

Koordynator projektu: Paulina Kukiz

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE ARTYKUŁU

Załączniki:
Pobierz plik (1_1. Ankieta rekrutacyjna.pdf)1_1. Ankieta rekrutacyjna.pdf[ ]504 kB08-03-2019
Pobierz plik (1_2. Wniosek o przyznanie lokalu.pdf)1_2. Wniosek o przyznanie lokalu.pdf[ ]135 kB08-03-2019
Pobierz plik (1_3. Odmowa podania danych.pdf)1_3. Odmowa podania danych.pdf[ ]157 kB08-03-2019
Pobierz plik (1_4. Informacja dla kandydata.pdf)1_4. Informacja dla kandydata.pdf[ ]311 kB08-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij