logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

Wychowanie liczniejszej rodziny we Wrocławiu jest ogromną inwestycją społeczną. Polityka wobec rodziny, budowana w oparciu o ideały społecznej solidarności spowodowała, że w roku 2019 zdecydowaliśmy się na wprowadzenie świadczenia „Wsparcie na starcie”. To świadczenie z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo, bez względu na dochód rodziny ubiegającej się o nie. Świadczenie wynosi 2.000 zł i przysługuje na każde urodzone dziecko również na dziecko adoptowane.

Ważne:
 • Wnioskodawca musi mieszkać na terenie Gminy Wrocław.
 • Prawo do otrzymania świadczenia przysługuje: matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka oraz opiekunowi faktycznemu.
 • Świadczenie nie przysługuje na dane dziecko w przypadku, gdy zostało ono umieszczone w pieczy zastępczej.
 • Świadczenie przyznane zostanie dzieciom urodzonym po dniu 31 grudnia 2018r. pod warunkiem, że urodziły się żywe.
Jak się ubiegać:
 • Wniosek o przyznanie świadczenia trzeba złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia urodzenia dzieci.
 • W przypadku gdy wniosek dotyczy dzieci objętych opieką prawną, opieką faktyczną albo dzieci przysposobionych – w terminie do 12 miesięcy od dnia objęcia dzieci opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez nie 18. roku życia.
 • Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Do wniosku należy dołączyć:
 • Dane dotyczące wnioskodawcy, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu tożsamości, adres zamieszkania.
 • Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Wrocław.
 • Kserokopie skróconych aktów urodzenia dzieci.
 • Kserokopie odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dzieci, bądź zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dzieci.
 • Kserokopie odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dzieci.
Gdzie należy złożyć wniosek:

Dział Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Biuro Obsługi Klienta
ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit)

Godziny pracy BOK :
poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 7.30 -15.00,
czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00.

tel.: (71) 79-99-274

Mogą o niego Państwo pytać w ośrodku pomocy społecznej a także pobrać jego wersję elektroniczną poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek Wsparcie na Starcie.pdf)Wsparcie na Starcie [Wniosek w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci]120 kB16-04-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij