logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

zestaw: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, logo Dolnego Śląska, znak Unii Europejskiej

W okresie 25.09.2018 – 31.12.2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w imieniu Gminy Wrocław, realizuje projekt pt. „PAS – ja”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (termin realizacji wydłużono z powodu przerwy wywołanej epidemią koronawirusa SARS-CoV-2; wg pierwotnych założeń realizacja projektu miała zakończyć się 30.06.2020r)

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 180 mieszkańców Wrocławia korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Cele projektu

Projekt odpowiada na problem pogłębiającego się osamotnienia społecznego i trudności z podjęciem zatrudnienia osób korzystających ze wsparcia MOPS. Celem projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną, w tym podniesienie zdolności do zatrudnienia, tych osób. Uczestnicy projektu podniosą poziom swojej aktywności społecznej, kompetencji osobistych i umiejętności życiowych, nawiążą więzi w najbliższym sąsiedztwie.

Działania 

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w ramach Programów Aktywności Lokalnej* w 2 edycjach, każda po 8 grup. Są to:

W ramach PAL oferujemy następujące formy wsparcia: intensywna praca socjalna, treningi rozwoju osobistego, treningi aktywności społecznej, treningi umiejętności życiowych, trening autoprezentacji, poradnictwo indywidualne (rodzinne, socjalne, dla osób niepełnosprawnych), poradnictwo w zakresie nowoczesnych technologii, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Na zakończenie udziału w projekcie uczestnicy wezmą udział w organizacji na terenie wrocławskich osiedli 15 inicjatyw społecznych - działań w środowisku lokalnym i na rzecz jego mieszkańców.

W projekcie przewidziano także wsparcie towarzyszące, m.in. opiekę nad osobą zależną/dzieckiem i ubezpieczenie NNW.

*Program Aktywności Lokalnej (PAL) jest to działanie skierowane do konkretnego środowiska lub członków danej społeczności lokalnej (np. osiedla) i ich otoczenia. W ramach PAL realizowane są działania na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów grup oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym (w projekcie "PAS-ja" tylko o charakterze społecznym). PAL może też mieć charakter kategorialny - w tym przypadku kierowany jest do osób doświadczających podobnego problemu narażającego na marginalizację (np. do ofiar przemocy, seniorów, osób niepełnosprawnych).

Finansowanie 

Wartość projektu: 1 478 268,32 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 256 528,05 zł.

 Rekrutacja

Rekrutacja do I tury projektu: IX 2018r.

Rekrutacja do II tury: VI-VIII 2019r.

(więcej informacji w Biurze Projektu)

Logo projektu PAS-ja

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin uczestnictwa w projekcie PAS-ja.pdf)Regulamin uczestnictwa w projekcie PAS-ja[ ]532 kB19-12-2018
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij