logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

1

Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we WrocławiuProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu 

Nr projektu:
RPDS.09.01.00-02-206/09

Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPDS.09.01.00-02-206/09-00 z dnia 20.05.2010r. 

OPIS:
Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja i adaptacja oficyn budynków przy ulicy Rydygiera 43ab, 43cd i 45a, które zostaną przeznaczone na działalność Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia. Utworzenie Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i ekonomicznym na wrocławskim Nadodrzu oraz ograniczenie marginalizacji i degradacji przestrzennej tej części Miasta.  
W ramach prac związanych z rewitalizacją budynków przy ul. Rydygiera 43ab, 43cd i 45a przewiduje się m.in. osuszenie i zaizolowanie przed wodą ścian piwnicznych budynków oraz ścian przy gruncie, wykonanie prac renowacyjnych elewacji ceglanej wraz z odtworzeniem detalu ceglanego oraz odpowiednim zaizolowanie cieplnym, wykonanie prac konstrukcyjnych (m.in. nowe schody w klatkach schodowych, nowe stropy, nowa więźba dachowa), wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych i wentylacyjnych oraz wykonanie kolektorów słonecznych – wspólny system dla 3 budynków. 
Kondygnacje piwniczne będą wykorzystane jako pomieszczenia techniczne i magazynowe. Poddasza będą wyremontowane i odnowione wraz z dojściem do nich klatki schodowej. W ramach inwestycji przewiduje się zagospodarowanie terenu przyległego do budynków umożliwiające bezkolizyjne wejście do nich bądź dojazd samochodem. Teren zostanie ogrodzony i oświetlony, a przyległy obszar będzie spełniał funkcje rekreacyjne (zieleń, montaż małej architektury). W ramach projektu planowany jest również zakup podstawowego wyposażenia placówki Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia. 
W wyniku realizacji niniejszego projektu możliwe będzie:
1.    W  budynku przy ul. Rydygiera 43ab
Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (kondygnacja 1 - parter budynku), hostelu dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, który będzie stanowił etap przejściowy do czasu usamodzielnienia (kondygnacja 2 i 3). 
2.    W budynku przy ul. Rydygiera 43cd
Utworzenie placówki, która będzie spełniała funkcję Klubu Samopomocy (m.in. prowadzone będzie poradnictwo prawne, socjalne, prowadzone będą grupy samopomocowe - na kondygnacji 1 parteru) oraz ośrodka interwencji kryzysowej, w tym dla osób niepełnosprawnych (kondygnacja 2 i 3). 
3.    W budynku przy ul. Rydygiera 45a
Utworzenia placówki, która będzie spełniała funkcję ośrodka interwencji kryzysowej dla kobiet z dziećmi o charakterze interwencyjnym. 

Cel projektu:
Celem ogólnym Projektu jest przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, nasilającym się na terenie Obszaru Wsparcia. Rewitalizacja kompleksu budynków wpłynie na poprawę ładu przestrzennego i poprawę walorów estetycznych. Ponadto otworzy również szerokie możliwości prowadzenia działalności społecznej i przyczyni się do rozwoju możliwości udzielania pomocy społeczności lokalnej. 

Produktami inwestycji będą:
Rzeczywista wyremontowana powierzchnia netto budynku – 2 048,9 m2 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.05.2010 r.):
Łączna wartość inwestycji:
  4 799 988,13 PLN  (całkowita wartość projektu).
Kwota dofinansowania: do  2 753 851,98 PLN  (57,59 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Termin realizacji (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 20.05.2010 r.)
Termin rozpoczęcia: 
 31.08.2010 r.
Termin rozpoczęcia rzeczowego:  01.06.2010 r.
Termin zakończenia rzeczowego:   30.11.2012 r. 
Termin zakończenia finansowego:   31.12.2012 r. 

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych:
W trakcie przygotowania procedury przetargowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij