logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

1


PROJEKT: „MOJE MIEJSCE NGO”

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet:  VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2014 r.
Budżet/kwota dofinansowania: 1 981 266,04 zł
Obszar wdrażania: Powiat m. Wrocław
Beneficjent projektu: Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”
Partnerzy Projektu:
Polski partner: Gmina Wrocław/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
Niemiecki partner: Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Braunschweig mbH

CEL PROJEKTU:
Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w wejściu na rynek pracy skierowanych do młodzieży opuszczającej lub przebywającej w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych w wieku 16 -25 lat z MOPS Wrocław w okresie I 2012-XII 2014.

UCZESTNICY:
Projekt skierowany jest do 24 osób , w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn  opuszczających lub przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub rodzinach zastępczych w wieku 16 -25 lat z MOPS Wrocław.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt trwać będzie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.


DZIAŁANIA PROJEKTU:
W ramach projektu uczestnicy (24 osoby) odbędą wizyty w  organizacjach pozarządowych we Wrocławiu, a następnie zostaną oddelegowani na wolontariat do wybranych przez siebie ngo w celu poznania zakresu działalności tych ngo oraz podjęcia współpracy z nimi w okresie od IV.2013 do VI.2013 i IV.2014 do VI.2014 (2 grupy po 12 osób). Będą mieli możliwość realizacji swoich własnych projektów praktycznych o charakterze animacji społeczno – kulturalnej.  Odbędą również wizyty studyjne w organizacji partnerskiej Der Paritätische w Braunschweig (Niemcy). Podczas  tego spotkania  zapoznają się z działaniami niemieckiego systemu opieki społecznej w ramach opieki zastępczej i spotkają się z grupą o podobnej sytuacji życiowej. Jako podsumowanie całorocznej edukacji nieformalnej uczestnicy wezmą udział w polsko -niemieckich spotkaniach młodzieży, w ramach których uczestnicy przygotują projekt służący np. pracy z dziećmi i młodzieżą lub animujący społeczność lokalną. W wyniku realizacji zaplanowanych działań projektu powstanie także Kawiarenka/Klub Samodzielnego Wychowanka, która będzie miejscem spotkań i realizacji mini – projektów uczestników projektu. Uczestnicy będą objęci pomocą psychologiczną przez cały okres trwania projektu, a także wezmą udział w warsztatach integrujących, rozwoju osobistego, pracy zespołowej. W ramach projektu odbędą się wizyty studyjne pracowników projektu oraz staże osób pracujących z grupą docelową w siedzibie partnera niemieckiego w Braunschweig. Celem tych spotkań będzie zapoznanie się pracowników projektu oraz osób pracujących z grupą docelową z systemem funkcjonowania usług społecznych na terenie Niemiec, jak również z metodyką działań z grupą docelową w ramach tego systemu w Niemczech. Ponadto w ramach projektu powstanie model rozwoju usług społecznych skierowanych do grupy docelowej, na przykładzie rozwiązań niemieckich w tym zakresie, który będzie wdrażany na grunt polski uwzględniając prawodawstwo i struktury administracyjne.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij