logo BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE

W SPRAWACH PILNYCH
OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA TELEFONY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZINY 7.30 DO 19:00.
Kontakt: tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
tel: 71 78 22 300 do 03
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

 

 Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

 

 Infolinia

tel. 71 78 22 322

 

 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

 

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

 

Karta Rodzina Plus

i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595

tel.  71 78 23 594

ul. Namysłowska 8 (Centrum Biznesu GRAFIT)

Biuro Obsługi Klienta, parter.

W okresie pandemii
biura przyjmują
od poniedziałku do piątku
od godziny 8.00 do 15.00. 

 

Powiatowy Zespół ds.

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Więcej informacji na temat orzecznictwa o niepełnosprawności w linku poniżej:

KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Wyszukaj

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

Ponadnarodowy projekt „Moje miejsce NGO” finansowany był w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Liderem projektu było Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "TRATWA", partnerem krajowym jest Gmina Wrocław/MOPS, a partnerem niemieckim - Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Braunschweig mbH. Miejski Ośrodek Społeczny pełnił funkcję partnera projektu.

Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2012 roku do grudnia 2014 roku.

Grupę docelową stanowiła młodzież w wieku 16-25 roku opuszczająca lub przebywająca w pieczy zastępczej oraz od 2013 roku młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.

Projekt ukończyło w sumie 28 osób, w tym 12 mężczyzn i 16 kobiet.

W 2013 roku 10-osobowa grupa młodzieży ukończyła blok działań w projekcie – była to pierwsza grupa, która uczestniczyła w działaniach od września 2012 do sierpnia 2013 roku (I edycja działań). Uczestnicy byli objęci pomocą psychologiczną (poprzedzoną wcześniejszą diagnozą psychologiczną), brali udział w różnorodnych warsztatach integrujących, rozwoju osobistego, pracy zespołowej. Ponadto regularnie korzystali z Kawiarenki/Klubu Samodzielnego Wychowanka, która m.in. służyła do realizacji mini – projektów w ramach realizowanego projektu, ale była też miejscem spotkań młodzieży. Ponadto uczestnicy z pierwszej grupy skorzystali z: wizyt w ngo we Wrocławiu, byli oddelegowani na wolontariat do wybranych przez siebie ngo, realizowali własne projekty praktyczne o charakterze animacji społeczno–kulturalnej, uczestniczyli w wizytach studyjnych w niemieckiej organizacji partnerskiej, brali udział w polsko - niemieckich spotkaniach młodzieży w Gierałtowie, w ramach których wspólnie przygotowano projekt służący np. pracy z dziećmi i młodzieżą lub animujący społeczność lokalną. Grupa młodzieży, mimo zakończenia udziału w projekcie, ma w dalszym ciągu możliwość korzystania z oferty Kawiarenki/Klubu Samodzielnego Wychowanka.

W 2013 roku, rozpoczęła się również II edycja działań dedykowana dla kolejnej grupy młodzieży. Grupa, która docelowo liczy 17 osób, od września 2013 roku objęta była wsparciem psychologicznym, brała udział w cyklicznych spotkaniach warsztatowych, skorzystała z możliwości wyjazdu integracyjnego, jak również wzięła udział w turnieju piłki nożnej przeciwko rasizmowi.   

Na przełomie 2013/2014 młodzież z drugiej grupy spotykała się raz w tygodniu na warsztatach, podczas których rozwijali swoje kompetencje społeczne przygotowując się do prowadzenia samodzielnych projektów. Ponadto młodzi ludzie byli objęci pomocą psychologa, który w miarę potrzeb spotykał się z nimi na spotkaniach indywidualnych i grupowych.

Wykaz projektów zorganizowanych przez młodzież:

·         Podaruj dzieciom święta – projekt zorganizowany dla dzieci (7-12 lat) z placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Wejherowskiej.

·         Sobotni sposób na nudę – projekt dla mieszkańców okolic ul. Legnickiej. Odbył się piknik z warsztatami kuglarskimi i plastycznymi oraz koncert hip – hopowy

·         Kulturalny zawrót głowy – organizacja przedstawienia teatralnego oraz koncertu

·         Zagraj z nami rozbitkami – projekt mający popularyzować gry planszowe i edukacyjne

·         Nuda to największa choroba – organizacja wycieczki poza miasto

·         Let’s Dance – warsztaty taneczne dla dzieci z gimnazjum zakończone pokazem tańca

·         Retromania – organizacja imprezy w stylu lat 20

·         Zielony wymiar – zorganizowanie wystawy zdjęć 3D przedstawiających plany rewitalizacji wrocławskich podwórek

·         Wolontariat międzynarodowy – nagranie filmu promującego wolontariat

Ponadto młodzież współorganizowała wraz z pracownikami Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej dzień dziecka w Zajezdni. Adresatami były dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Młodzież przez cały okres trwania projektu mogła korzystać z kawiarenki, którą sami udekorowali. Spotykali się, aby pograć w gry, porozmawiać, poprosić o radę, a także aby pomagać sobie w nauce. Dzięki udziale w projekcie młodzi ludzie mogli poznać swoich rówieśników z Niemiec z którymi spotkali się na wyjazdach w Goslar oraz w Gierałtowie.

Powstały także ekspertyzy porównujące system pracy z młodzieżą usamodzielniającą się w Niemczech i w Polsce.

Łączna wartość projektu: 1 975 947zł, w tym wkład własny Gminy Wrocław/MOPS wyniósł 123 546,74zł.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Raport wstępny.pdf)raport[raport wstępny]1263 kB23-05-2016
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij