logo BIP

Podstawowe informacje

Na Państwa telefony czekamy
od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 19:00
tel. 71 78 22 300 do 03

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
fax: 71 78 22 405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy

Kasy przy ul. Strzegomskiej 6

są czynne od poniedziałku do piątku

od godziny 10:00 do 14:00.

W ostatni dzień miesiąca

kasy są czynne od godziny 10:00 do 12:00.

Infolinia

tel. 71 78 22 322

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346

tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
(Centrum Biznesu GRAFIT),

Przyjmujemy klientów

w poniedziałek, wtorek, środę i piątek

od godziny 8.00 do 15.00;

w czwartek od godziny 8.00 do 16.30.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360

tel. 71 78 22 362

tel. 71 78 22 363

e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316

Przyjmujemy klientów
od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 15:00.

Wyszukaj

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, realizuje projekt „SAMO-Dzielni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r. Cel projektu: zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w zakresie usług asystenckich

Planowane efekty:
 • zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności,
 • ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług asystenckich,
 • umożliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz zawodowego,
 • polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością,
 • wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu:
 • zapewnimy stałe wsparcie co najmniej 68 osobom z niepełnosprawnością,
 • zrealizujemy ponad 43000  godzin usług.

 

W ramach projektu Gmina Wrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zrealizowała takie działania jak:

 1. Przeszkolono 30 asystentów osobistych na szkoleniu stacjonarnym. Głównym tematem szkolenia była niepełnosprawność – aspekty społeczne i pomoc. Szkolenie prowadzone było w małych grupach przez osoby z doświadczeniem udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym – specjalistów MOPS. Wiodącymi wątkami szkolenia były zagadnienia związane z pracą asystenta osobistego, jego możliwościami, wskazanie cech jakie powinien asystent posiadać. Uwarunkowania prawne asystenta osobistego a także ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz pomoc udzielana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 1. Zorganizowano wizytę studyjną dla asystentów osobistych, która była uzupełnieniem zdobytej wiedzy podczas szkolenia. Wizyty studyjne są integralną częścią wielu projektów, które umożliwiają wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń. Pozwoliła ona na nawiązanie kontaktów zawodowych na poziomie ogólnopolskim w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania tj. usług asystenckich. Jest sprawdzoną i przynoszącą oczekiwane rezultaty formą edukacyjną należącą do tzw. „dobrych praktyk”, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość spotkania się ze specjalistami i dowiedzieć się w jaki sposób odnieść sukces. Asystenci wizytowali Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” oraz Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej prowadzony przez Fundacje Hej Koniku. Asystenci zapoznali się z historią ośrodków, zasadami funkcjonowania i celami strategicznymi ośrodków.
 1. Zlecono utworzenie Platformy Usług Asystenckich, która jest ogólnodostępnym, za pośrednictwem Internetu, systemem informatycznym, który ma za zadanie pomagać realizować usługi asystenckie wykonywane w ramach projektu i będzie służyć klientom – osobom niepełnosprawnym, które będą zamawiać określone usługi, oraz asystentom, którzy będą te usługi realizować. Jest narzędziem, które pozwala rozliczać godziny usług, przeprowadzać ewaluację oraz ułatwia koordynację zadana.
 1. Zlecono opracowanie i wykonanie Informator WROMIK „Wrocławski Informator Możliwości i Korzyści”. Informator ten pozwala na swobodne poruszanie się po Wrocławskich miejscach w sposób swobodny i zachęcający do aktywności. Dzięki temu informatorowi Wrocław otwiera się na osoby z różnymi potrzebami i komunikuje, w jaki sposób można dotrzeć do różnych miejsc pokonując po drodze różne niedogodności. Dzięki temu informatorowi osoby z niepełnosprawnościami mogą samodzielnie korzystać z dobrodziejstw Wrocławia na które składają się zdrowie, edukacja, komunikacja, kultura, sport i rekreacja oraz wrocławskie urzędy. WROMIK dostępny jest w wersji papierowej jak i elektronicznej. W wersji podstawowej jak również wersji łatwej do czytania. Przekład posiada również wersję audiowizualną – dostępną dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną tj. z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na polski język migowy.

Wrocławski informator możliwości i korzyści dla osób z niepełnosprawnościami do pobrania w różnych wersjach:

Całkowita wartość projektu: 1 999 269,55 zł, dofinansowanie: 1 899 306,07 zł.

Biuro projektu:

Fundacja "Promyk Słońca"
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
tel. 71 7950 951
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.promykslonca.pl/samo-dzielni/

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij