logo BIP

MOPS informacja

ŚWIADCZENIA RODZINNE

tel. 71 782 23 22

500+

tel. 71 799 92 74

tel. 71 799 92 87

tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

tel. 71 782 23 46

tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

ul. Strzegomska 6, pokój 26
obsługa klientów:
pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
w czwartki od godz. 9.00 -17.00
tel./fax 71 782 35 95; 71 782 35 94

Wyszukaj

baner programuP r o g r a m   P o m o c y  d l a   R o d z i n  W i e l o d z i e t n y c h
 

przyjęty uchwałą nr XXXV/2333/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 roku  (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4 poz. 41)
 
 
 Program wspierania rodzin wielodzietnych opracowano przede wszystkim z uwagi na :
 • niekorzystną sytuację demograficzną Miasta, o czym świadczy zdecydowanie niski wskaźnik dzietności nie  gwarantujący prostej zastępowalności pokoleń,

 • słabą kondycję materialną wrocławskich rodzin wielodzietnych, spośród których aż ponad 22% wymaga wsparcia pomocy społecznej.

 
 

C e l e   P r o g r a m u:

 • promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku Rodziny Wielodzietnej; 
 • umocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Rodzin Wielodzietnych;
 • poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji Rodzin Wielodzietnych;
 • zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z Rodzin Wielodzietnych.


Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych:
 

 • posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 lat w przypadku dzieci uczących się
 • mieszkające wspólnie we Wrocławiu lub rozliczające podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia (z wyłączeniem I Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 4)
 • samotnych rodziców/opiekunów prawnych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka


Ważnym elementem Programu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem i patologią. Dlatego, w odniesieniu do rodzin posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do 18 lat lub 25 lat w przypadku dzieci uczących się, autorzy Programu wprowadzili określenie Rodzina Plus, mające pozytywną konotację.

F o r m y   p o m o c y  

W celu zapewnienia sprawnej realizacji wielopodmiotowych działań w ramach oferty Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych, wprowadzona została Karta Rodzina Plus. Za okazaniem ważnej Karty uczestnicy Programu mogą korzystać z wielu zniżek, udogodnień i bezpłatnych wejść. 

Pełna OFERTA PROGRAMU
 

 

Do Programu można przystąpić w:

 
Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny
ul. Strzegomską 6 pok. 26 (parter),
w poniedziałek, środę i piątek, w godz. 8.00 – 15.00,
we wtorek  w godz. 11.00 – 15.00,
we czwartek  w godz.9.00 -  17.00
tel./fax (71) 78 23 595, 78 23 594
e-mail:
Wiesława Gdeczyk - koordynator programu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA!!!  Wymagane dokumenty :
 
 • dowody osobiste rodziców/opiekunów prawnych,
 • akty urodzenia dzieci do wglądu,
 • PESELE dzieci,
 • zaświadczenie, aktualną legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia,
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych powyżej 18.r życia - orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku rodzin zamieszkałych poza Wrocławiem, w których przynajmniej jeden rodzic/opiekun rozlicza podatek od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym na terenie Wrocławia należy dostarczyć pierwszą stronę zeznania rocznego za ostatni rok z prezentatą urzędu skarbowego lub Urzędowe Poświadczeniu Odbioru lub zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego we Wrocławiu.


Realizatorzy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski Wrocławia, organizacje pozarządowe, inne zainteresowane instytucje, osoby prawne i fizyczne.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.