logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  poszukuje kandydatów na stanowisko pracownik socjalny;

Posiadających wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U 2019 poz 1507) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych ( Dz. U. Z 2008 r. Nr 27 poz. 158)

 

Szczegółowy opis kwalifikacji uprawniających do wykonywania w Polsce zawodu Regulowanego Pracownika Socjalnego znajdziecie Państwo w linku poniżej:

 

Pracownikiem  socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

- do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie.

Potrzebne dokumenty:

 • CV kandydata

 • Ksero dyplomu ukończenia szkoły/studiów wyższych

  Do aplikacji przesyłanych pocztą należy dołączyć wypełnioną i podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych MOPS:

 • Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych !

            Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30.


  Uwaga - Aplikacje nie zawierające ww. załączników nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone ! 

  Dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo także na dole ogłoszenia.

Zainteresowanych Państwa zapraszamy do siedziby MOPS we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej 6 - Dział Kadr.

 Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy – czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej

 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności

 Do zadań pracownika socjalnego należą:

 •  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

 •  wykorzystanie metod pracy socjalnej

 •  praca socjalna ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z organizacjami i społecznościami lokalnymi

 •  udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowanie o dostępnych formach pomocy

Zapraszamy !

Załączniki:
Pobierz plik (zgoda na przetwarzanie danych_.pdf)zgoda na przetwarzanie danych[ ]33 kB13-03-2019
Pobierz plik (Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_MOPS_ rekrutacja i nabór_2.pdf)Informacja o przetwarzaniu danych osobowych MOPS[ ]81 kB13-03-2019
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij