logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

MOPS Wrocław

 

Na  portalu internetowym internetowym zmienpiec.pl możecie znaleźć Państwo szczegółowe informację na temat akcji „Zmień piec" ,która jest elementem kampanii „Wrocław bez smogu" realizowanego przez Urząd Miejski Wrocławia. Do końca 2024 roku miasto przeznaczy 330 mln złotych na działania związane z likwidacją pieców.

Ponadto na portalu znaleźć można szczegółowe informację na temat spotkań informacyjnych. Otrzymamy informację o tym  kiedy można przyjść na spotkanie z doradcą energetycznym i dowiemy się jakie dopłaty możemy otrzymać, od czego zacząć wymianę pieca i jak prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie. Sprawdzić terminy i miejsca najbliższych spotkań. Kolejnym punktem są wiadomości na temat programów dofinansowań.Sprawdzimy, na co możemy dostać dopłaty i wybierzemy najlepszy program dla siebie. Zanim zaczniemy wymianę ogrzewania najpierw, co ważne, należy złożyć wniosek o dofinansowanie.  Jak to zrobić - o tym także przeczytamy na stronie zmienpiec.pl Doradcy energetyczni na co dzień odpowiadają na wiele pytań dotyczących wymiany pieców, uchwały antysmogowej, wnioskowania o dopłaty itp. Przedstawiamy odpowiedzi na te z pytań, które powtarzają się najczęściej.  Odpowiedź na swoje pytanie można znaleźć na wyżej  wspomnianej stronie internetowej  lub można zadzwonić do doradców pod numer71 799 67 99.

Z doradcami energetycznymi można porozmawiać o tym:

 • Jak uzyskać dopłatę z miejskich programów KAWKA Plus (wymiana pieca) oraz Termo Kawka (wymiana okien).
 • Jak skorzystać z dopłat w ramach Lokalnego Programu Osłonowego ( realizuje MOPS Wrocław)
 • Jak uzyskać dopłatę z Lokalnego Programu Osłonowego (dopłaty do rachunków za ogrzewanie).
 • Jak uzyskać zwolnienie z czynszu po wymianie pieca w mieszkaniu komunalnym.
 • Gdzie szukać źródeł finansowania zmiany ogrzewania, termomodernizacji oraz inwestycji w odnawialne źródła energii.
 • Czy we Wrocławiu można palić w piecu na węgiel lub w kominku.
 • Jak zmniejszyć zużycie energii w domu i płacić niższe rachunki.
 • Jak uzyskać dopłatę z programu Czyste Powietrze (wymiana pieców, termomodernizacja, rekuperacja).
 • Na czym polega Ulga termomodernizacyjna.
 • Jakimi paliwami można ogrzewać mieszkania.
 • Jakie są wady i zalety różnych sposobów ogrzewania. Na co zwrócić uwagę wybierając nowe ogrzewanie.

Przypominamy również, że programem dofinansowania jakim możecie Państwo zostać objęci we Wrocławiu przez MOPS jest Lokalny Program Osłonowy. Jest to wsparcie grupy odbiorców energii cieplnej, ponoszących zwiększone koszty grzewcze wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania oraz zachęcenie mieszkańców Wrocławia do dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania.Lokalny Program Osłonowy został przyjęty z dniem 05.07.2018r. przez radnych miejskich jednogłośnie. Jest on częścią Wrocławskiego Programu Antysmogowego na lata 2018-2028, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza do wartości mieszczących się w normach. Skierowany jest dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów niskoemisyjnych.  

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. gazowe,
 3. elektryczne,
 4. olejowe (lekki olej opałowy)

Aby przystąpić do programu, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Potwierdzenia będą dokonywali pracownicy Zarządu Zasobu Komunalnego. Natomiast pracownicy MOPS  w wywiadzie będą zbierali dane wymagane przepisami ustawy o pomocy społecznej do wydania decyzji administracyjnej (dochód, dokumenty, zaświadczenia itp.) Na tej podstawie wydana zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania.

Kalkulator dopłat do ogrzewania w ramach Lokalnego Programu Osłonowego:

Kalkulator dopłat do ogrzewania !  

 

Do wniosku o pomocy społecznej załącza się:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu wraz z oświadczeniem o zamieszkiwaniu przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania w lokalu.
 • dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej lokalu a w przypadku domów jednorodzinnych, w razie braku takiego dokumentu – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości powierzchni użytkowej.
 • umowę z dostawcą energii cieplnej lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie do regulowania na rzecz dostawcy energii cieplnej opłat związanych z ogrzewaniem lokalu, za wyjątkiem zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie olejowe.

Środki z programu zostaną przelane bezpośrednio na konto dostawcy energii elektrycznej, gazowni lub elektrociepłowni to w przypadku miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego i elektrycznego.  W przypadku oleju opałowego środki będą przekazywane na konto wnioskodawcy.Wysokość świadczenia zależy między innymi od dochodów w rodzinie oraz powierzchni mieszkania. Dochód osób samotnie mieszkających nie może przekraczać 3 855 zł netto. Z kolei dochód na osobę w rodzinie 2 640 zł netto. Wysokość dofinansowania wzrasta wraz z malejącym dochodem.Co do zasady wobec wnioskodawców  pod uwagę brana jest powierzchnia normatywna zajmowanego lokalu, zaczerpnięta z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Gospodarstwa domowe z najniższymi dochodami oraz te, w których zamieszkują osoby ze znacznym orzeczeniem niepełnosprawności, z orzeczeniem o niepełnosprawności(dzieci do 16 roku życia), poruszające się na wózku, oraz takie, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju otrzymają pełną kwotę, niezależnie od wielkości mieszkania.Przez powierzchnię normatywną  rozumieć należy powierzchnię lokalu, która w przeliczeniu na liczbę wszystkich osób zamieszkujących w lokalu nie może przekraczać:

 1. 35 m2 – dla 1 osoby,
 2. 40 m2 – dla 2 osób,
 3. 45 m2 – dla 3 osób,
 4. 55 m2 – dla 4 osób,
 5. 65 m2 – dla 5 osób,
 6. 70 m2 – dla 6 osób.
Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy:

550% w przypadku kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej czyli 3855 zł netto.
500% w przypadku kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 2640 zł netto.Ryczałtowo obliczona różnica pomiędzy kwotą, jaką należy wydać na ogrzanie mieszkania węglem, a kwotą, jaka jest wydatkowana na obsługę nowego źródła ciepła zostanie zwrócona wnioskodawcom spełniającym wszystkie wymogi zawarte w uchwale.Prosimy szczegółowo zapoznać się z kwotami różnicy pomiędzy kosztami ogrzewania 1 m2 powierzchni lokalu paliwem stałym, a kosztami ogrzewania lokalu jednym z systemów  niskoemisyjnych, tj. Wartość X, wynosi odpowiednio:

 1. 82,43 PLN - dla ogrzewania elektrycznego,
 2. 22,58 PLN - dla ogrzewania gazowego,
 3. 39,36 PLN - dla ogrzewania olejem opałowym,
 4. 17,42 PLN- w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Pomoc w ramach Lokalnego Programu Osłonowego  może dotyczyć tylko lokalu, w którym nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania.Pomoc w ramach LPO może być przyznana osobom:

 1. zobowiązanym do regulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu, o którym mowa w ust. 1, na podstawie dokumentów:
  umowy z dostawcą, umowy bądź porozumienia
  z właścicielem lokalu lub innego dokumentu, który zobowiązuje
  do regulowania opłat związanych z ogrzaniem lokalu;
 2. które faktycznie zamieszkują w lokalu, o którym mowa w ust. 1, i zamieszkiwały w nim także przed przeprowadzeniem trwałej zmiany systemu ogrzewania;
 3. których dochód nie przekracza kryterium wskazanego w ust. 3;
 4. które posiadają dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, a w przypadku braku takiego dokumentu – zaświadczenie od właściwego zarządcy lub właściciela lokalu potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 uchwały.
 5. wymóg zamieszkiwania w lokalu nie dotyczy osób, które otrzymały od gminy lokal przeznaczony do remontu i przeprowadziły trwałą zmianę systemu ogrzewania w tym lokalu.

Projekt finansowany jest do 30 czerwca 2023r. Wniosek w wersji elektronicznej  można pobrać na stronie internetowej www.mops.wroclaw.pl. w zakładce: Do Pobrania -> Wnioski i Regulaminy -> Lokalny Program Osłonowy

Wnioski można składać w:
 1. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1
  Braniborska 6/8
  (071) 78-22-486
 2. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 2
  Średzka 42
  tel. 71 349-28-59, 71 349-15-86 fax 71 349-28-60
 3. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3
  Nowowiejska 102, 50-339 Wrocław
  tel. (071) 78-23-562
 4. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 4
  Oficerska 9A, pokój 110
  tel./fax (071) 78-22-450
 5. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5
  Kniaziewicza 29, pokój 24
  tel. (71) 343-09-24
 6. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 6
  Krzywoustego 296
  51-312 Wrocław

  Tel/fax  71 77 25 991
 7. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7
  Św. Macieja 4, pok. 1
  tel. (071) 78-22-422
 8. Dział Usług Opiekuńczych
  Legionów 4-5, 50-047 Wrocław
  tel./fax: 71 76-57-913
 9. Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
  Zachodnia 3
  tel. 71 782 35 80; 71 782 35 84

Ponadto zapraszamy do Punktu konsultacyjnego, który  mieści się przy ul. Hubskiej 8-16. Ruszy 28 lutego br.Konsultacje odbywają się dwa razy w tygodniu (środa, czwartek), w godzinach pracy urzędu (8.00-15.45).

 • (71) 777 73 09 i (71) 777 79 73 w poniedziałki, wtorki i piątki,
 • (71) 799 67 99 w środy i czwartki,

Na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  można kierować wszelkie zapytania.Treść uchwały w linku poniżej:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij