logo BIP

MOPS informacja

Godziny urzędowania MOPS - od 7.30 -15.30

UWAGA!  KASY przy ul. Strzegomskiej 6 czynne są w godzinach 9:30 – 14:15

ŚWIADCZENIA RODZINNE

  tel. 71 782 23 22

500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
   obsługa klientów:
   pon. śr. pt. od godz. 8.00 – 15.00,
   we wtorki od godz. 11.00 – 15.00,
   w czwartki od godz. 9.00 -17.00

 POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

MOPS we Wrocławiu systematycznie powiększa i rozbudowuje Środowiskowe Domy Samopomocy w tym również ten prowadzony przez Stowarzyszenie "W Naszym Domu" przy ul. Szkolnej 11 we Wrocławiu. Za nami najważniejsze prace budowlane i uroczyste otwarcie oraz prezentacja nowych przestrzeni. Podczas uroczystości  Dyrektor MOPS Annie Józefiak - Maternie wraz z Dyrektorem Andrzejem Mańkowskim towarzyszyli; Kierownik Działu Obsługi MOPS Andrzej Miałkowski, Paweł Piątka (DZOB),Zastępca Kierownika Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych MOPS Kamila Kołakowska, Dorota Szadejko DPON oraz zaproszeni pracownicy MOPS i goście. Spotkanie poprowadziła Laura Pieńskowska, szefowa Stowarzyszenia W naszym domu, (kierownik Działu Wspierania Przedsiębiorczości)

Mieszkańcom i personelowi bardzo dziękujemy za spotkanie, rozmowy i chwile wzruszeń a także wyjątkowe przedstawienie teatralne przygotowane przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zadaniem ośrodka jest wspieranie osób psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (np. osoby z autyzmem, chorobą Alzheimera) w środowisku lokalnym. Pod opieką domu przy ul. Szkolnej 11 jest obecnie 55 osób z dysfunkcjami, nieporadnych życiowo, czasem biednych.

Podczas spotkania zorganizowane zostało także przedstawienie teatralne przygotowane przez Uczestników ŚDS. 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje na Ratyniu, przy ul. Szkolnej 11 od 23 lat. Od 6 lat prowadzi go Stowarzyszenie w Naszym Domu.

Budynek jest w trwałym zarządzie MOPS, stowarzyszenie ma go w użyczeniu.

Jest to dzienny ośrodek wparcia dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi. ŚDS funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 d0 18.00, ale organizowane są również weekendowe treningi usamodzielniania, w ramach których podopieczni uczą się samodzielności.

Korzystanie z usług w klubie samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wystarczy zgłosić się do MOPS, który posiada informację o takim klubie lub zgłosić się bezpośrednio do takiego klubu.

W ramach prac (rozpoczętych w 2018 r.) ośrodek rozbudowano o dodatkowy budynek o powierzchni 86m2, składający się z dwóch pomieszczeń i węzła sanitarnego dostępnego dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdą się duża jadalnia (połączona ze starą, zbyt małą na potrzeby domu) oraz sala terapeutyczna, wyposażona tak, że będzie przeznaczana do terapii osób autystycznych i ze sprzężonymi zaburzeniami.

Dodatkowo wybudowano duży taras zewnętrzny z zejściem do ogrodu.

Koszty:

  • 30 tys. – prace przygotowawcze i projektowe (środki własne stowarzyszenia) 
  • 200 tys. zł – prace budowlane z dotacji z budżetu Państwa pozyskanej przez Stowarzyszenie
  • 157 tys. zł z budżetu Gminy i 172 tys dotacji celowej z budżetu Państwa na prace budowlane , wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu
  • 50 tys. zł na wyposażenie – dotacja pozyskana przez stowarzyszenie z budżetu Państwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wsparł także stowarzyszenie proceduralnie.

Wniosek o skierowanie do ŚDS i wymagane dokumenty składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.  Decyzję o skierowaniu do ŚDS  wydaje podmiot prowadzący ŚDS lub zlecający jego prowadzenie : kierownik ośrodka pomocy społecznej (OPS) – w przypadku domów gminnych, kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) w przypadku domów powiatowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.