logo BIP

MOPS informacja

W OKRESIE PANDEMII NA PAŃSTWA TELEFONY W SEKRETARIACIE

OCZEKUJEMY DO GODZINY 19:00. (PN.-PT.)

Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Kontakt: tel. (071) 78-22-300 do 03
fax (071) 78-22-405
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Kasy przy ul.Strzegomskiej 6 czynne od pn.do pt.

w godzinach 10:00 - 14:00 

Uwaga! za wyjątkiem ostatniego dnia miesiąca -

kasy czynne od 10:00-12:00

INFOLINIA

  tel. 71 782 23 22

Świadczenia rodzinne, 500+ oraz 300 +

   tel. 71 799 92 74

   tel. 501-928-501

   tel. 71 782 23 26 (wypłata)

DODATKI MIESZKANIOWE

    tel. 71 782 23 46

    tel. 71 782 23 48

KARTA RODZINA PLUS i
KARTA DUŻEJ RODZINY

    tel.  (71) 78 23 595

    tel.  (71) 78 23 594

   ul. Strzegomska 6, pokój 26
 Obsługa klientów w okresie pandemii:

Przyjmujemy klientów od poniedziałku

do piątku od godziny 8.00 do 15.00. !

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                   

Pl. Solidarności 1/3/5  - III piętro

53-661 Wrocław

Obsługa klientów pokój nr 316

Wyszukaj

Możliwość uzyskania wsparcia w opłacaniu miesięcznego czynszu jest adresowana do osób, które wynajmują lub podnajmują mieszkanie, a jednocześnie spełniają określone kryteria. Oznacza to, że o wsparcie finansowe mogą się ubiegać także najemcy mieszkań wchodzących w skład zasobu różnych wrocławskich instytucji: TBS-u Wrocław, Wrocławskich Mieszkań oraz Zarządu Zasobu Komunalnego.

Przyjmowaniem wniosków i przyznawaniem wsparcia finansowego dla najemców zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- Przez ostatnie miesiące wspieraliśmy różne grupy mieszkańców w radzeniu sobie
z trudnościami, które spotęgowała pandemia. To teraz nasz priorytet, by mieszkańcy miasta byli zdolni zachować życiową stabilizację
– podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

  • Jaką pomoc można uzyskać?

Dodatek do czynszu za wynajmowane lub podnajmowane mieszkanie to nowa forma wsparcia, która weszła w życie w styczniu 2021 roku. Taka forma wsparcia przyznawana jest na 6 miesięcy. Środki finansowe na dopłaty do czynszu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek do czynszu jest uzupełnieniem funkcjonujących wcześniej dodatków mieszkaniowych. Jest tak skonstruowany, aby dodatek do czynszu wraz z dodatkiem mieszkaniowym stanowił łącznie 75 proc. wysokości miesięcznego czynszu
za wynajem lub podnajem mieszkania - ale nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Przykładowo: miesięczny czynsz za wynajem mieszkania to 750 zł, co oznacza,
że 75 proc. tej kwoty wynosi ok. 562 zł miesięcznie. Jeśli osobie wynajmującej mieszkanie zostanie przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 400 zł miesięcznie, wówczas dopłata do czynszu wyniesie co miesiąc ok. 162 zł,
co w sumie da kwotę ok. 562 zł.

Dokładną wysokość przysługującego dodatku mieszkaniowego wraz z dopłatą
do czynszu za wynajem lub podnajem mieszkania obliczają pracownicy MOPS-u
we Wrocławiu, w oparciu o przedstawione dokumenty.

  • Jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dopłatę do miesięcznego czynszu za wynajem lub podnajem mieszkania, należy spełnić kilka kryteriów. Wsparcie adresowane jest do osób, które:

1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed 14 marca 2020 roku,

2) otrzymają dodatek mieszkaniowy przyznawany przez MOPS
we Wrocławiu,

3) wykażą, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25 proc. niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.;

4) nie otrzymywały (przed złożeniem wniosku) dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Ponadto, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kryterium metrażowe mieszkania. MOPS przyznaje go osobie, która złoży wniosek, jeśli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 proc. (lub 50 proc. pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.).

Dokładne wartości powierzchni normatywnej dla lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.

 

Liczba osób zamieszkujących lokal

 

Powierzchnia normatywna

 

 

Powierzchnia normatywna + 30%

1 osoba

35 m.kw.

45,5 m.kw.

2 osoby

40 m.kw.

52 m.kw.

3 osoby

45 m.kw.

58,5 m.kw.

4 osoby

55 m.kw.

71,5 m.kw.

5 osób

65 m.kw.

84,5 m.kw.

6 osób

70 m.kw.

91 m.kw.

 

Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej kolejnej zwiększa się powierzchnię normatywną lokalu o 5 m.kw.

  • Gdzie należy złożyć dokumenty, aby uzyskać dofinansowanie?

Osoby, które wynajmują lub podnajmują mieszkanie i spełniają kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu, mogą się zgłosić do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30-32 we Wrocławiu.

Dokumenty przyjmuje Biuro Obsługi Klienta Działu Wsparcia Mieszkańców,
które znajduje się na parterze budynku. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.

- Wszystkich wrocławian, którzy w związku z okresem pandemii będą się starać o przyznanie dodatku mieszkaniowego zwiększonego o dopłatę do czynszu, zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dołożymy wszelkich starań, żeby wrocławianie w możliwie jak najszybszy i bezpieczny sposób mogli skorzystać z tej formy pomocy. Pierwsze wypłaty, zgodnie z zapisami ustawy, będziemy mogli zrealizować na początku marca. Już czekamy na Państwa wnioski – zachęca Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu można złożyć wyłącznie papierowo.

Termin składania wniosków mija 31 marca 2021 roku.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, można skontaktować się z ekspertami MOPS-u we Wrocławiu. Wystarczy zadzwonić na jeden z numerów telefonów: (71) 78 22 346 lub (71) 78 22 348.

 Dokumenty, które należy złożyć w tej sprawie, są dostępne na stronie internetowej MOPS-u pod adresem www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-mieszkaniowy.

 źródło: wroclaw.pl / mops.wroclaw.pl / info własne

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij