logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

We Wrocławiu żyje około 900 osób w kryzysie bezdomności. Każdego dnia uzyskują oni pomoc w kilkunastu schroniskach, ośrodkach wsparcia, noclegowniach, ogrzewalniach, kuchniach charytatywnych, łaźniach oraz mieszkaniach treningowych na terenie miasta. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności jest jednym z kluczowych wyzwań społecznych.

W środę, 26 lipca, w czasie spotkania w Sali Wielkiej Ratusza Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia, Andrzej Mańkowski - dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Joanna Kot - zastępca dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Aktywnej Integracji MOPS oraz Bohdan Aniszczyk - z Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta wręczyli wyróżnienia przedstawicielom organizacji pozarządowych działających na rzecz osób zagrożonych kryzysem bezdomności.

Zobaczcie, jakie działania prowadzą współpracujące z nami organizacje pozarządowe.

„Cieszę się, że Wrocław od wielu, wielu lat jest miastem otwartych serc i wielkiej pomocy drugiemu człowiekowi” – mówił Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Wyróżnienia otrzymali m.in.;

 • Stowarzyszenie "Misja Dworcowa" im.ks. Jana Schneidera

Stowarzyszenie od wielu lat niesie pomoc młodym osobom – szczególnie dziewczętom dotkniętym kryzysem. Organizacja prowadzi Dom z 15 miejscami dla Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – Kudłate Anioły.

 • Stowarzyszenie "Nadzieja"

Stowarzyszenie od 2007 roku działa na rzecz osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Organizacja prowadzi ośrodek wsparcia dla 40 osób w kryzysie. Jest to miejsce w którym schronienie i pomoc mogą znaleźć przede wszystkim rodziny z dziećmi.

 • Stowarzyszenie Pomocy Akson

Stowarzyszenie prowadzi w trzech samodzielnych mieszkaniach ośrodek wsparcia dla 60 osób w kryzysie, miejsce w którym schronienie i pomoc mogą znaleźć również rodziny z dziećmi.

 • Stowarzyszenie Pierwszy Krok

Stowarzyszenie działa na rzecz osób w kryzysie bezdomności od 2001 roku. Organizacja prowadzi w dwóch mieszkaniach we Wrocławiu Ośrodek Wsparcia dla 50 osób – również dla rodzin, które potrzebują wsparcia w zakresie materialnym i bytowym.

 • Stowarzyszenie Plus Minus

Stowarzyszenie od 20 lat działa na rzecz osób z HIV dodatnich i ich rodzin. Od 2005 roku organizacja prowadzi Dom Ciepła dla 15 osób będących w kryzysie bezdomności, które żyją z HIV i AIDS.

 •  Stowarzyszenie Pomocy Ludzie Ludziom

Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi Dom Socjalny dla 20 mężczyzn, którzy po opuszczeniu jednostek penitencjarnych znaleźli się w kryzysie bezdomności. Działania podejmowane w Domu prowadzą do usamodzielnienia się mieszkańców poprzez podjęcie pracy zawodowej i znalezienie osobnego miejsca zamieszkania.

 • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta ― Koło Wrocławskie

Towarzystwo działa we Wrocławiu od 1983 roku. Obecnie organizacja prowadzi schronisko dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi oraz schronisko,  noclegownię i ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn, gwarantując tym samym około 420 miejsc noclegowych. Ponadto od 2020 roku organizacja prowadzi program usamodzielnienia mieszkaniowego osób w kryzysie pod nazwą Droga do domu.

 • Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Wyszyńskiego

Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, w których schronienie może znaleźć  36 kobiet i mężczyzn. Mieszkańcy centrum korzystają również  z pomocy prawnej, psychologicznej i ze wsparcia asystentów, którzy umożliwiają zdobycie kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

 • Fundacja Homo Sacer

Fundacja prowadzi ośrodek wsparcia dla 10 osób w kryzysie bezdomności – Dom Integracji, realizuje projekt Housing First Najpierw Mieszkanie dla 10 osób doświadczających bezdomności oraz MiserArt czyli kreatywną strefę w labiryncie wykluczenia, która stanowi integralną część procesu wsparcia osób bezdomnych. Fundacja prowadzi również Streetbus czyli autobus dla osób w ulicznym kryzysie bezdomności wraz z usługami streetworkerów. 

 • Wrocławska Spółdzielnia Socjalna

Spółdzielnia jest przedmiotem ekonomii społecznej i od 2015 roku łączy dwie funkcje – prowadzi nieodpłatne działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób doświadczających wykluczenia społecznego oraz prowadzi działalność gospodarczą przeznaczając zyski na zatrudnienie tych osób. Organizacja pomaga osobom długotrwale bezrobotnym – w tym w kryzysie bezdomności, opuszczającym placówki penitencjarne czy terapie odwykowe.

 • Stowarzyszenie Reprezentacja Polski Bezdomnych

Sportowcy ze Stowarzyszenia właśnie wrócili ze słonecznej Kalifornii, gdzie rozegrali mecze w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Osób Bezdomnych.

 • Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Caritas od wielu lat prowadzi we Wrocławiu jadłodajnię dla osób w kryzysie. Każdego dnia wydawanych jest 575 posiłków. Organizacja prowadzi również łaźnię i magazyn odzieży, z których codziennie korzysta nieodpłatnie około 50 osób.

 • Fundacja ,,Sancta Familia" we Wrocławiu

Fundacja od 2005 roku prowadzi działalność społeczną i pomocową dla najuboższych mieszkańców Wrocławia. W kuchni charytatywnej mieszczącej się przy Parafii Św. Rodziny przygotowywanych jest miesięcznie 120 posiłków.

 • Bank Żywności we Wrocławiu

Bank Żywności jest organizacją, która od dwudziestu lat pozyskuje i gromadzi pełnowartościową żywność, którą następnie dystrybuuje do wrocławskich organizacji pozarządowych między innymi schronisk, ośrodków wsparcia i kuchni charytatywnych.

Problematyka bezdomności wymaga kompleksowego podejścia, opartego na empatii, zrozumieniu i współpracy różnych sektorów społecznych. Serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc. Tworzycie bardziej sprawiedliwe i wspierające społeczeństwo Wrocławia.

Rocznie na pomoc osobom w kryzysie bezdomności przeznaczamy ok. 9 milionów złotych.

W poniższej galerii znajdują się zdjęcia z wręczenie podziękowań.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij