logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

 

Rozpoczęcie roku szkolnego to czas zwiększonych wydatków. Osoby w najtrudniejszej sytuacji mogą skorzystać ze świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Jaka pomoc przysługuje uczniom i ich rodzicom lub opiekunom

Dzieci i młodzież w najtrudniejszej sytuacji mogą liczyć na kilka form wsparcia. Są to:

  • zasiłek szkolny,
  • stypendium szkolne,
  • dodatki do zasiłku rodzinnego,

a także 300+ czyli program Dobry Start, który nie ma kryterium dochodowego. Program jest obecnie prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek szkolny

Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek jest jednorazowy.

Wniosek trzeba złożyć do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego w naszym Biurze Obsługi Klienta parterze budynku przy ulicy Hubskiej 30-32.

We wniosku należy opisać zdarzenia oraz jego wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Stypendium szkolne

Stypendium przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie a jednocześnie w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także wtedy, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium jest przyznawane na okres od 1 do 10 miesięcy.

Wniosek o stypendium należy złożyć do 15 września w naszym Biurze Obsługi Klienta parterze budynku przy ulicy Hubskiej 30-32.

Świadczenia są przyznawane na wniosek rodziców lub opiekunów, pełnoletnich uczniów, a także dyrektorów szkół, kolegiów pracowników służb społecznych lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Pozostałe informacje o zasiłku i stypendium szkolnym znajdują się pod tym linkiem.

Zasiłek rodzinny z dodatkami:

  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

Prawo do zasiłku i dodatków przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym oraz osobom uczącym jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością kryterium jest dochodowe jest nieco większe.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

Jest to dodatek przyznawany rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami lub osobom uczącym się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

Dodatek przysługuje rodzicom lub opiekunom lub osobom uczącym się i jest przeznaczony na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje raz w roku. Można go uzyskać także na dzieci rozpoczynające „zerówkę”.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

Dodatek przysługuje rodzicom lub opiekunom lub osobom uczącym się. Przysługuje osobom, które zamieszkały lub dojeżdżają do miejscowości, w której chodzą do szkoły. Dodatek jest wypłacany 10 miesięcy, w okresie od września do czerwca.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny należy złożyć wniosek z kompletem dokumentów.   

Co należy zrobić, aby otrzymać zasiłek rodzinny? 

Aby otrzymać zasiłek należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów. Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Wniosek należy złożyć w naszym Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Namysłowskiej 8.

Pozostałe informacje o zasiłku rodzinnym i dodatkach znajdują się pod tym linkiem.

Dobry Start czyli 300+

Świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia (lub do ukończenia 24. roku w przypadku dziecka z niepełnosprawnością).

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić rodzice lub opiekunowie a także  rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej (jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej).

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie na konto bankowe.

Pozostałe informacje o programie znajdują się pod tym linkiem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij