logo BIPLogo Facebook

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Przygotowujemy się do wdrożenia asystentury dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu dofinansowanego z funduszy europejskich. Poszukujemy partnera, który razem z nami będzie go realizował.

Jaki jest cel projektu

Naszym celem jest przygotowanie i realizacja projektu polegającego na świadczeniu usług asystenckich osobom z niepełnosprawnościami. W pierwszej kolejności chcemy przeszkolić do tej roli 48 osób, które nie miały do tej pory doświadczenia w takiej pracy, następnie zrekrutować osoby z niepełnosprawnościami, dla których nowo przeszkolone zostaną asystentami.

Zadania partnera

Do zadań partnera będzie należeć rekrutacja i szkolenia dla 48 przyszłych asystentów. Szkolenie powinno trwać co najmniej 60 godzin i mieć 20 godzin części teoretycznej oraz 40 praktycznej np. w formie wolontariatu.

Po stronie partnera jest również świadczenie usług asystenckich przez 2 lata dla co najmniej 170 mieszkańców Wrocławia, także z obszarów peryferyjnych. Zadaniem asystentów będzie wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. W zależności od potrzeb klientów usługa może obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych. Asystenci obejmą wsparciem osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, m.in. osoby niesłyszące i niedosłyszące, niewidome, niedowidzące, z dysfunkcją narządu ruchu, niepełnosprawnością intelektualną czy z doświadczeniem choroby psychicznej.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób:

 • znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 • z chorobami psychicznymi;
 • z niepełnosprawnością intelektualną;
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystających z programu FE PŻ;
 • samotnych

Wsparcie będzie świadczone także w trybie interwencyjnym, w razie potrzeby również w godzinach nocnych.

Zadania ośrodka

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami i koordynacja realizowanych usług.

Zadania wspólne

 • zarządzanie projektem, w tym rozliczanie środków w ramach otrzymanego dofinansowania
 • wypracowanie i monitoring rezultatów
 • promocja

Maksymalny koszt realizacji zadań to ponad 8 milionów złotych.

Kto może zostać partnerem projektu

Partnerem może zostać wrocławski podmiot, który ma doświadczenie w świadczeniu usług asystenckich i należy do jednej z wymienionych grup: Lokalne Grupy Działania, Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej, Organizacje pozarządowe, Podmioty ekonomii społecznej.

Składanie oferty

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie ośrodka w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Nabór na partnera do projektu pt. „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. NIE OTWIERAĆ do 2 stycznia 2024 r.” lub wysłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

Informację o rozstrzygnięciu podamy do 10 stycznia 2024 r. na stronie www i bip.

Pytania prosimy kierować do:

 • Annay Kolby – tel. 71 78 49 606, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pauliny Kukiz – tel. 71 78 49 605, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kamili Kołakowskiej – tel. 71 78 22 341, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

Projekt „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" będzie realizowany wspólnie przez partnera wiodącego, czyli Gminę Wrocław (w imieniu Gminy projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu) oraz przez partnera. Nabór na partnera projektu pn. „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" jest prowadzony w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027", działanie 07.10 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów znajdują się tutaj: link do ogłoszenia o naborze.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij