logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Tutaj znajdziesz informacje o różnych rodzajach pieczy zastępczej.

Piecza zastępcza dzieli się na dwa główne rodzaje: piecza rodzinna – najlepsza dla rozwoju dziecka, które nie ma opieki rodziców biologicznych oraz piecza instytucjonalna – w tym przypadku dziecko nie wychowuje się w domu ani rodzinie zastępczej, ale trafia do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Tego typu placówki nazywane są potocznie domami dziecka.

Dzieci trafiają pod opiekę rodzin zastępczych lub placówek wtedy, gdy jego dobro jest zagrożone, a rodzice biologiczni, mimo oferowanej im pomocy, nie wywiązują się ze swoich funkcji.

Informację o tym, czym różni się piecza zastępcza od adopcji znajdziesz w głównym artykule pod tym linkiem.

Piecza rodzinna

To forma opieki nad dziećmi najbardziej zbliżona do funkcjonowania zwykłej rodziny.

Rodzaje pieczy rodzinnej:

Rodziny zastępcze spokrewnione

Rodziny zastępcze spokrewnione są prowadzone przez członków rodzin biologicznych dla przez dziadków wnucząt lub przez starsze rodzeństwo dla młodszych braci i sióstr. Te rodziny mogą tworzyć osoby samotne lub małżeństwa.

Rodziny zastępcze niezawodowe

Rodziny zastępcze niezawodowe opiekują się pozostałymi dziećmi, w tym niespokrewnionymi z rodziną zastępczą. Te rodziny mogą tworzyć osoby samotne lub małżeństwa.

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe mogą pełnić również funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodziny zawodowe specjalistyczne. Właśnie takie rodziny są najbardziej potrzebne we Wrocławiu!

Rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego

Rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego – do tych rodzin trafiają dzieci na czas unormowania się ich sytuacji, nie dłużej niż na 4 miesiące. W szczególnych przypadkach ten okres może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego, w wyniku którego dziecko wróci do rodziny biologicznej, będzie mogło być adoptowane lub umieszczone w docelowej rodzinie zastępczej.

Rodziny zawodowe specjalistyczne

Rodziny zawodowe specjalistyczne – do tych rodzin trafiają przede wszystkim dzieci z niepełnosprawnościami, niepełnoletnie matki z dziećmi oraz dzieci skierowane na podstawie dodatkowych przepisów.

Rodzinne domy dziecka

Rodzinne domy dziecka – w nich opiekę rodziców zastępczych może znaleźć nawet 8 dzieci lub pełnoletnich wychowanków. W szczególnych przypadkach, jeśli trzeba zaopiekować się rodzeństwem, w rodzinnym domu dziecka może przebywać więcej podopiecznych. Aby tak się stało potrzebna jest zgoda osoby prowadzącej taki dom oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzinny dom dziecka mogą prowadzić osoby samotne lub będące w związku małżeńskim.

Rodziny pomocowe

Rodziny pomocowe – to rodziny dodatkowo wspierające rodziców zastępczych.

W rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 3 dzieci lub dorosłych wychowanków. Wyjątkiem jest przyjęcie rodzeństwa.

Jeśli rodzinę zastępczą tworzy małżeństwo oboje muszą przejść kwalifikacje i szkolenia na rodziny zastępcze oraz oboje muszą otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji.

Piecza instytucjonalna

To forma opieki, która jest sprawowana w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rodzaje Placówek:

Placówki typu rodzinnego

Placówki typu rodzinnego zapewniają opiekę dzieciom w różnym wieku, w tym dorastającym i usamodzielniającym się, umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu.

Placówki typu interwencyjnego

Placówki typu interwencyjnego zapewniają doraźną opiekę nad dzieckiem powyżej 10. roku życia w czasie sytuacji kryzysowej, szczególnie w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. Pobyt w takiej placówce nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnych przypadkach może być przedłużony do zakończenia trwającego postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej. W wyjątkowych sytuacjach do placówek mogą być skierowane dzieci młodsze.

Placówki typu socjalizacyjnego

Placówki typu socjalizacyjnego zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom powyżej 10. roku życia, które nie mogą wrócić do domu. W sytuacjach szczególnych do placówek kierowane mogą być dzieci młodsze.

Placówki typu specjalistyczno-terapeutycznego

Placówki typu specjalistyczno-terapeutycznego zapewniają opiekę nad dziećmi o szczególnych potrzebach w tym dzieciom legitymującym się różnego rodzaju orzeczeniami o niepełnosprawności.

Listę placówek znajdziesz pod linkiem w artykule Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij