logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Pomoc dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej

Komu przysługuje pomoc finansowa:

Pomoc finansowa jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Rodzaje pomocy finansowej:

 • na kontynuowanie nauki – w wysokości 759 zł miesięcznie, na czas nauki, nie dłużej niż do 25 roku życia, bez względu na dochód.
 • na usamodzielnienie – jednorazowo do ukończenia 26. roku życia, pomoc wypłacana jest po ukończeniu nauki.

Wysokość pomocy :

 • w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej spokrewnionej – 4998 zł
 • w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej:
 • 9991 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej powyżej 3 lat,
 • 4998 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat,
 • 2500 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej od 1 roku do 2 lat.
 • na zagospodarowanie – w wysokości 2272 zł lub 4542 zł (w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) jednorazowo, do ukończenia 26. roku życia. Pomoc przyznawana w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Jak obliczyć dochód:

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Uwzględnia się również dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc dla osób usamodzielnianych z MOS, MOW, Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich

Komu przysługuje pomoc?

Osobie pełnoletniej opuszczającej:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobowa opiekę,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pomoc?

 • Skierowanie do placówek nastąpiło na mocy postanowienia Sądu,
 • Pobyt w placówkach przez co najmniej rok,
 • Zdolność do samodzielnej egzystencji w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy,
 • Wskazanie co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia oraz realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia, zatwierdzonego przez starostę powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki. Program usamodzielnienia należy sporządzić na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności,
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie uzależniona jest od okresu pobytu w placówkach:

 • pobyt w placówce powyżej 3 lat – wysokość pomocy: 5511 zł jednorazowo
 • pobyt w placówce od 2-3 lat – wysokość pomocy: 3674 zł jednorazowo
 • pobyt w placówce od 1-2 – wysokość pomocy: 1837 zł jednorazowo

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

Przyznawana jest na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. Przysługuje w kwocie 551,10 zł miesięcznie, osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w :

 • gimnazjum,
 • szkole ponadpodstawowej,
 • szkole ponadgimnazjalnej,
 • szkole wyższej,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

 • wysokość pomocy wynosi 5511 zł jednorazowo,
 • przysługuje bez względu na dochód,
 • udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Mieszkania dla osób pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą

Kto może skorzystać z mieszkań dla osób usamodzielnianych?

Pełnoletni wychowankowie pochodzący z Wrocławia lub wychowujący się w pieczy zastępczej na terenie Miasta Wrocław w wieku od 18. do 25. roku życia, skierowani przez MOPS, po uprzednim złożeniu wniosku.

Gdzie znajdują się mieszkania i jaki jest w nich limit miejsc?

Mieszkania znajdują się w różnych częściach miasta:

 • przy ul. Prusa – 8 miejsc,
 • przy ul. Skłodowskiej-Curie – 8 miejsc,
 • przy ul. Wyszyńskiego – 8 miejsc,
 • przy ul. Zagrodniczej – 10 miejsc.

O skierowaniu do mieszkań decyduje kolejność złożonych wniosków.

Uwaga!

Wszyscy wychowankowie opuszczający pieczę zastępczej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław mogą starać się w Urzędzie Miasta Wrocławia w Wydziale Lokali Mieszkalnych o lokale w ramach najmu socjalnego lub lokale do remontu

Kryteria punktacji dla osób ubiegających się o przyznanie lokalu:

 • złożenie wniosku nie później niż w ciągu 12 m-cy po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinnej pieczy zastępczej – 15 pkt,
 • wychowankowie do 30. roku życia, którzy nie posiadali tytułu prawnego do innego lokalu – 10 pkt,
 • złożenie wniosku w trakcie pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej i realizowania indywidualnego programu usamodzielniania – 5 pkt,
 • pobyt w mieszkaniu wspomaganym, chronionym, treningowym co najmniej 6 miesięcy po opuszczeniu instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej – 5 pkt.

Punktacja nie podlega sumowaniu i jest oceniana na dzień weryfikacji wniosku.

Wymagane jest zaświadczenie potwierdzające pobyt wydane przez MOPS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij