logo BIPLogo Facebook

Formy pomocy

Podstawowe informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
tel. 71 78 22 322
fax: 71 78 22 405

Godziny otwarcia

7.30 – 15.30
niektóre nasze biura mogą pracować
w zmienionych godzinach

Kasy

ul. Strzegomska 6
poniedziałek – piątek
10.00 – 14.00
w ostatni dzień miesiąca
10:00 – 12:00

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

tel. 71 79 99 274

Dodatki Mieszkaniowe

tel. 71 78 22 346
tel. 71 78 22 348

Karta Rodzina Plus
i Karta Dużej Rodziny

tel.  71 78 23 595
tel.  71 78 23 594
ul. Namysłowska 8
poniedziałek – środa i piątek
8.00 – 15.00
czwartek
8.00 – 16.30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 71 78 22 360
tel. 71 78 22 362
tel. 71 78 22 363
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl
pl. Solidarności 1/3/5 - III piętro, pokój 316
poniedziałek – piątek
8.00 – 15.00

 

Wyszukaj

Tutaj znajdziesz informacje o działach, które zajmują się sprawami związanymi z pieczą zastępczą. 

Sprawami związanymi z pieczą zastępczą znajdują się dwa nasze działy: Zespół Realizacji Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który zajmuje się przede wszystki pozyskiwaniem i wspieraniem rodzin zastępczych oraz Dział Pieczy Zastępczej, który składa się z trzech sekcji:

 • Sekcji Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 • Sekcji Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
 • Sekcji Decyzyjno-Administracyjnej

Dział ten zajmuje się przede wszystkim kwestiami formalnymi - postępowaniami, dokumentacją, nadzorem.

 

Zespół Realizacji Zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ)

Jakie są obszary działania zespołu

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań związanych z pełnieniem pieczy zastępczej;
 • udzielanie wsparcia specjalistycznego oraz poradnictwa pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, okresowej oceny rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz stała współpraca z sądem w tym zakresie;
 • sporządzanie na zlecenie sądu opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • pozyskiwanie, prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • organizowanie szkoleń oraz poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • zapewnienie pomocy prawnej oraz wsparcia wolontariuszy;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • organizowanie opieki nad dziećmi, w przypadku, gdy rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza okresowo nie może jej sprawować.

Dane kontaktowe

ul. Wysoka 6
tel. 71 78 22 366, tel./fax 71 78 22 412
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik: Monika Jopek

 

Dział Pieczy Zastępczej

Na Dział Pieczy Zastępczej składają się 3 sekcje: Sekcja Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Sekcja Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej i Sekcja Decyzyjno-Administracyjna.

Dane kontaktowe

ul. Strzegomska 6
piętro III
Kierownik działu: Agnieszka Kowalska,
pokój 304,
tel. 71 78 49 601
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekcja Rodzinnej Pieczy Zastępczej (SRPZ)

Do zadań Sekcji Rodzinnej Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach pomocy pieniężnej udzielanej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka, rodzinom pomocowym oraz usamodzielnianym wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej;
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka;
 • przygotowywanie list wypłat i innej dokumentacji związanej z realizacją świadczeń;
 • wydawanie zaświadczeń w zakresie realizowanych zadań;
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Dane kontaktowe

ul. Strzegomska 6
piętro III
kierownik sekcji: Ewa Nowak
pokój 306,
tel. 71 76 69 299
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lp.

nazwisko i imię pracownika

nr pokoju

nr telefonu
adres e-mail

Zakres zadań

1.

Nowak Ewa

306

71 76 69 299
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik SRPZ

2.

Skałecka Katarzyna

306

71 78 22 372
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

listy wypłat
noty księgowe

3.

Andrzejewska Emilia

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze zawodowe
rodzinne domy dziecka

4.

Furman Adrian

318

71 78 22 371
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Krzyki (Ł-Pi)
Śródmieście (Gr-L)

5.

Grzesiak Karolina

305

71 78 49 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Śródmieście (Ł-Ż)

6.

Łabaz Barbara

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Krzyki (A-Kri)

7.

Mazur Wioletta

318

71 78 22 371
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Psie-Pole (Popf-Ż)
Stare Miasto (A-N)
Śródmieście (A-Gp)

8.

Mende-Chmielarz Anna

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Fabryczna (A-Kał)
Stare Miasto (O-Sm)

9.

Wróbel Monika

317

71 78 22 311
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Fabryczna (P-Ż)

10.

Zwierzchowska Agata

305

71 78 49 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rodziny zastępcze:
Krzyki (Pj-Ż)
Stare Miasto (Sn-Ż)

Sekcja Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej (SIPZ)

Do zadań Sekcji Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach pomocy pieniężnej udzielanej na rzecz dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń przyznawanych usamodzielnianym wychowankom instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opuszczającym zakłady poprawcze, ośrodki wychowawcze, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej;
 • przygotowywanie list wypłat i innej dokumentacji związanej z realizacją świadczeń;
 • nadzór i koordynacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym typu rodzinnego, zwanych dalej RDDz;
 • dokonywanie, w porozumieniu z dyrektorami RDDz, ocen sytuacji dzieci przebywających w RDDz oraz współpraca w tym zakresie z sądem, szkołami i innymi instytucjami.

Dane kontaktowe

ul. Strzegomska 6
piętro III
kierownik sekcji: Anna Sobol
pokój 307
tel. 71 76 69 399
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lp.

nazwisko i imię pracownika

nr pokoju

nr telefonu

zakres zadań

1.

Sobol Anna

307

71 76 69 399
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik SIPZ

2.

Chrzan Olimpia

307

71 78 22 314
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" przy ul. Parkowej 2 we Wrocławiu
oraz
Placówka nr 4 przy ul. Kamieńskiego 253/1 we Wrocławiu wchodząca w skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

3.

Kosowicka Grażyna

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka nr 3 przy ul. Legnickiej 21/9 we Wrocławiu
Placówka nr 9 przy ul.Legnickiej 21/10 we Wrocławiu
Placówka nr 10 przy ul. Borowskiej 181-187/1 we Wrocławiu
Placówka nr 11 przy ul. Borowskiej 181-187/2 we Wrocławiu
Placówka nr 12 przy ul. Gazowej 22/3 we Wrocławiu
Placówka nr 13 przy ul. Kołłątaja 31/3 we Wrocławiu
Placówka nr 14 przy ul. Podwale 67/8 i 8a we Wrocławiu
wchodzące w skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

4.

Latoszewska Agnieszka

307

71 78 22 314
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka nr 1 przy ul. Lekcyjnej 29 we Wrocławiu
Placówka nr 2 przy ul. Poleskiej 15/31 we Wrocławiu
Placówka nr 5 przy ul. Lekcyjnej 29/1 we Wrocławiu
Placówka nr 6 przy ul. Litewskiej 72/1 we Wrocławiu
Placówka nr 7 przy ul. Kamieńskiego 253/2 we Wrocławiu
wchodzące w skład Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania
Towarzystwo Nasz Dom Oddział we Wrocławiu:
Placówka przy ul. Storczykowej 43 we Wrocławiu
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego:
"Tęcza" przy ul. Marcina Lutra 6/1 we Wrocławiu
"Opoka" przy ul. Marcina Lutra 6/2 we Wrocławiu

5.

Majewska Alicja

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

realizowanie postanowień dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
oraz
sprawy wychowanków usamodzielniających się z placówek:
- Towarzystwo Nasz Dom
- "Tęcza", "Opoka"
- SIEMACHA Spot 24/7
sprawy wychowanków usamodzielniających się z:
- Zakładów Poprawczych
- MOS
- MOW
sprawy wychowanków pochodzących z innych powiatów usamodzielniających się na terenie Miasta Wrocław

6.

Motak Magdalena

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

realizowanie postanowień dotyczących umieszczania dzieci w pieczy zastępczej
oraz
sprawy wychowanków usamodzielniających się z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

7.

Rutkowska Barbara

312

71 78 22 313
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Sokola 28/30 m 5 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Dróżnicza 48 B we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Pocztowa 17/8 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 7, ul. Polanowicka 74B we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 13, ul. Maślicka 10b/23 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 15, ul. Bałuckiego 11/3 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 16, ul. Objazdowa 2/4/2 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 18, ul. Główna 14 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 20, ul. Kasztelańska 9/10 we Wrocławiu
Rodzinny Dom Dziecka nr 21, ul. Włościańska 38B we Wrocławiu

Placówki opiekuńczo-wychowawcze SIEMACHA Spot 24/7:
przy ul. Obornickiej 20/2 we Wrocławiu
przy ul. Maślickiej 8a/23 we Wrocławiu
przy ul. Dworcowej 8/3 we Wrocławiu
przy ul. Hercena 14/3 we Wrocławiu

Sekcja Decyzyjno-Administracyjna (SDAM)

Do zadań Sekcji Decyzyjno-Administracyjnej należy w szczególności:

 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, na podstawie upoważnień;
 • obsługa korespondencji wpływającej oraz wychodzącej z Działu;
 • bieżąca współpraca z innymi jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji porozumień dotyczących finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej;
 • dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci, których pobyt w pieczy zastępczej jest finansowany przez Miasto;
 • realizacja wszelkich zadań związanych z ponoszeniem opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • nadzór i koordynacja zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w obszarze pieczy zastępczej;
 • wydawanie skierowań do mieszkań usamodzielnienia.

Dane kontaktowe

ul. Strzegomska 6
piętro III
kierownik sekcji: Paweł Jurga
pokój 313
tel. 71 78 22 315
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lp.

nazwisko i imię pracownika

nr pokoju

nr telefonu

zakres zadań

1.

Jurga Paweł

313

71 78 22 315
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kierownik SDAM
postępowania administracyjne,
zatwierdzanie decyzji administracyjnych

2.

Gębka Alicja

314

71 78 22 410
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

porozumienia z innymi powiatami (dzieci pochodzące z miasta Wrocław),
alimenty z powództwa MOPS

3.

Kasprowicz Katarzyna

316

71 78 64 195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

obsługa kancelarii Działu Pieczy Zastępczej

4.

Matuszewska Magdalena

311

71 78 22 335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

postępowania administracyjne,
zatwierdzanie decyzji administracyjnych

5.

Sacharewicz Iwona

316

71 78 64 195
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

obsługa kancelarii Działu Pieczy Zastępczej

6.

Trzmiel Anna

314

71 78 22 410
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

porozumienia z innymi powiatami (dzieci pochodzące z miasta Wrocław),
alimenty z powództwa MOPS

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij